تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بقای باکتری اسیدلاکتیک تجزیه شده از فرآورده‌های فرعی روغن نارگیل خالص

عنوان فارسی: رشد و بقای باكتری اسيدلاكتيک تجزيه شده از فرآورده‌های فرعی روغن نارگيل خالص به عنوان پروبيوتيک برگزيده برای ماكيان
عنوان انگلیسی: Growth and Survival of Lactic Acid Bacteria Isolated from Byproduct of Virgin Coconut Oil as Probiotic Candidate for Poultry
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2011 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 5303
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.52Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم دامی، فیزیولوژی دام و میکروبیولوژی
مجله: مجله بین المللی علوم طیور
دانشگاه: دانشکده علوم دامی، دانشگاه Andalas، پادانگ، اندونزی
کلمات کلیدی: باكتري اسيدلاكتيك، روغن نارگيل خالص، بقا، رشد، پروبيوتيك
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

مواد اوليه و روش‌ها

تجزيه باكتري‌هاي اسيدلاكتيك

آغاز آماده‌سازي تلقيح

بحث و نتايج

تجزيه باكتري اسيدلاكتيك

رشد و بقا

تقدير و تشكر

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The main objective of this research is to investigate the potential of LABs isolated from processing byproduct of the VCO in in vitro conditions for use as probiotics in poultry. Forty eight LABs were isolated and four of them have been selected for further study i.e. Lh1, Lh2, Lh3 and Lh4. A series of tests carried out by studying the ability of bacteria to survive at 37 and 42 C, tolerance of LAB at pH 2, 0, 5, 7 and 7, 0 and o tolerance to gastric juice as well as sensitivity to several antibiotics commonly was given to poultry. The survival of LABs was evaluated after 15, 30, 60, 90 and 120 and 300 min of incubation. The sensitivity test to antibiotics was performed by Muller Hinton's agar. All the bacteria showed tolerance and ability to grow at pH 5 and 7, but only Lh4 enabled to tolerate at pH 2. All of LAB can grow at gastric juice stimulated. Lh4 was not sensitive to all antibiotics (clear zones: 0.33 mm) but the other LABs were sensitive (clear zones: 5-12 mm). The conclusion of this research is the ability of LABs to grow in in vitro conditions varies. The Lh4 has demonstrated its ability to grow and the best survival with the OD (l = 580) is 1.99 after 300 min of incubation at pH 2 and has shown the most resistant to all antibiotics tested with a wide clear zone 0.33 mm, hence potentially be used for probiotic in poultry.

نمونه متن ترجمه

چكيده

هدف عمده‌ي انجام اين پژوهش بررسي توان بالقوه‌ي باكتري اسيدلاكتيك  (LAB)تجزيه شده از پردازش فرآورده‌هاي فرعي روغن نارگيل خالص (VCO) در شرايط آزمايشگاهي براي استفاده به عنوان پروبيوتيك‌ها در ماكيان مي‌باشد. چهار باكتري شامل Lh1،  Lh2،Lh3  وLh4  از بين چهل و هشت باكتري اسيد لاكتيك به منظور مطالعه‌ي بيشتر انتخاب شدند. يك سري از آزمايشات به منظور بررسي توان باكتري‌ها براي بقا به مدت 37 و 42 ثانيه، ميزان تغييرات اسيدلاكتيك در PH 2، 0، 5، 7 و 7، 0 و ميزان تغييرات شيره معده، همچنين ميزان حساسيت به چند آنتي‌بيوتيكي كه معمولاً به ماكيان داده مي‌شود، انجام پذيرفت. بقاي باكتري‌هاي اسيد لاكتيك در 15، 30، 60، 90، 120 و 300 دقيقه پس از دوران جوجه‌كشي ارزيابي شد. آزمون حساسيت نسبت به آنتي‌بيوتيك با آگار مولر هينتون  انجام شد. همه‌ي باكتري‌ها در PH 5 و 7 مقاومت و توانايي رشد را داشتند. تنها Lh4 قادر به مقاومت در PH 2 بود. همه‌ي باكتري‌هاي اسيد لاكتيك مي‌توانستند در شيره‌ي معده تحريك شده رشد نمايند. Lh4 نسبت به همه‌ي آنتي‌بيوتيك‌ها حساسيت نداشت (مناطق روشن: 33/0 ميلي‌متر) ، اما ساير باكتري‌هاي اسيد لاكتيك حساسيت داشتند (مناطق روشن: 5-12 ميلي‌متر). نتيجه‌ي اين پژوهش اين است كه توانايي باكتري‌هاي اسيد لاكتيك براي رشد در شرايط محيط آزمايشگاهي متغير مي‌باشد. Lh4 توانايي بالقوه‌اي براي رشد داشته و با عمر 300 دقيقه پس از فرايند جوجه‌كشي با چگال مطلوب OD (λ=580) در PH 2 بهترين بقا را داشته است و بيشترين مقاومت را در برابر همه‌‌ي آنتي‌بيوتيك‌هاي تست‌شده با (مناطق روشن: 33/0 ميلي‌متر) ، نشان داده است. از اينرو، به صورت بالقوه به عنوان پروبيوتيك در ماكيان مورد استفاده قرار گرفته است.