ترجمه مقاله تاثیر درگیری (مشارکت) شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

ترجمه مقاله تاثیر درگیری (مشارکت) شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر درگیری (مشارکت) شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی
عنوان انگلیسی
Impact of Job Involvement and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2015
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
F1697
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
جداول ترجمه شده است✓ تصاویر ترجمه نشده است☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت انگلیسی درج شده است✓
ضمیمه
ندارد
بیس
است ✓
مدل مفهومی
دارد ✓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کسب و کار
مجله
مجله بین المللی مدیریت و تحقیقات تجاری - International Journal of Management and Business Research
دانشگاه
دانشکده مطالعات مدیریت، دانشگاه جیوجی، گوالیور، هند
کلمات کلیدی
درگیری شغلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی
کلمات کلیدی انگلیسی
Job involvement - Organizational commitment - Organizational citizenship behavior
فهرست مطالب
چکیده:
مقدمه
درگیری شغلی
تعهد سازمانی
مدل های تعهد
روش تحقيق
طراحی نمونه
ابزار گردآوری داده ها
ابزارها برای تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج و بحث
تحلیل عاملی
تعهد سازمانی
درگیری شغلی
رفتار شهروندی سازمانی
تاثیر "تعهد سازمانی" بر "درگیری شغلی"
تاثیر "درگیری شغلی" بر "تعهد سازمانی"
نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Various studies have been conducted to study the relationship between job involvement and organizational citizenship behavior but a very little work have been done to study the impact of both job involvement and organizational commitment on “organizational citizenship behavior”. Thus the purpose of the study is to find out the relationship between job involvement, organizational commitment and organizational citizenship behavior and also to study if there is any impact of job involvement and organizational commitment on Organizational citizenship behavior among service and manufacturing sector employees. The study has been done on 150 employees of both service and manufacturing sector with the help of questionnaire, where job involvement and organizational commitment were taken as independent variables and Organizational citizenship behavior as dependent variable. Multiple regression was applied with the help of SPSS. The result indicated that there is a significant impact of independent variables on dependent variables, that is, there is a significant impact of Job involvement and Organizational commitment on OCB.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده:
مطالعات متعددی به منظور مطالعه رابطه بین درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده اند، اما کار بسیار کمی برای مطالعه تاثیر درگیری شغلی و تعهد سازمانی بر "رفتار شهروندی سازمانی" انجام شده است. بنابراین هدف از این مطالعه, درک رابطه بین درگیری شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین مطالعه این مورد است که آیا هر گونه تاثیر درگیری شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بخش خدمات و تولید وجود دارد یا خیر. این مطالعه بر روی 150 نفر از کارکنان هر دو بخش خدمات و تولید با کمک پرسشنامه انجام شده است که در آن درگیری شغلی و تعهد سازمانی به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتیجه نشان داد که تاثیر قابل توجهی از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته وجود دارد، یعنی، تاثیر قابل توجهی که درگیری شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.

بدون دیدگاه