تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ادغام تصمیمات برداشت در طراحی زنجیره های تامین آگروفود – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ادغام تصمیمات برداشت در طراحی زنجیره های تامین آگروفود
عنوان انگلیسی: Integrating harvesting decisions in the design of agro-food supply chains
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 27 تعداد صفحات ترجمه فارسی :
سال انتشار : 2018 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 4.712 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 226 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 2.205 در سال 2018 شناسه ISSN مجله : 0377-2217
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2018 کد محصول : F1448
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.86Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی صنایع، لجستیک و زنجیره تامین
مجله: مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی - European Journal of Operational Research
دانشگاه: گروه تدارکات و تحقیق عملیاتی، دانشگاه واژنینگن، هلند
کلمات کلیدی: OR در کشاورزی، صنعت آگروفود، بهینه سازی زنجیره تأمین، زنجیره تأمین غذا
کلمات کلیدی انگلیسی: OR in agriculture - Agro-food industry - Supply chain optimization - Food supply chain
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.12.024
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2.بررسی پیشینه پژوهش

2-1-مشخصه های AFSC

2-2- طراحی AFSC استراتژیک

3.شرح مسأله و فرمولاسیون مدل

3.1.ساختار AFSC

3-2- شرح مدل طراحی AFSC

3-3- فرمولاسیون مدل

4- شرح مطالعه موردی

5.نتایج موردی و بحث

5-1- تبادل بین اهداف

5-2- ابهام تقاضا و محصول برداشت

6.بحث کلی و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The inefficiencies observed in current agro-food supply chains, and recent trends in agro-food industry such as consolidation, increase the need for further studies on supply chain management in this field. Models are required for the complex task of determining the optimal supply chain configuration in order to improve their economic and environmental performance, while taking into account the specific characteristics of agro-food supply chains. This paper provides a general description of the supply chain design problem in agro-food industrial chains, considering the role of seasonality and harvesting decisions, perishability, and processing. A general model formulation is presented, which accommodates for these characteristics and for forward and backward flows along the chain. The general model is applied to a case study of the sugar beet processing chain in the Netherlands. The pareto-efficient frontier between maximizing the total gross margin and minimizing the global warming potential in CO2-eq is explored. Uncertainties in demand and harvest yield are taken into account using a stochastic version of the model. Results show that a supply chain design model tailored to the specific characteristics of an agro-food supply chain with its uncertainties leads to identifying better performing supply chain configurations. In the case study, supply chain configurations can be found in which the performance on both the economic and the environmental objective is better than the modelled current performance. Additionally, we observe that supply chain configurations with decentralized processing or pre-processing are an interesting topic for future research in the context of agro-food industry.

نمونه متن ترجمه

چکیده

ناکارآمدی های مشاهده شده در زنجیره های آگروفود و روندهای اخیر در صنعت آگروفود نظیر تثبیت، نیاز به مطالعات بیشتر روی مدیریت زنجیره تأمین در این حیطه را بیشتر کرده است. در حین در نظرداشتن مشخصه های خاص زنجیره های تأمین آگروفود مدل هایی برای کار پیچیده تعیین نمایه زنجیره تأمین بهینه برای بهبود عملکرد اقتصادی و محیطی شان لازمند. این مقاله شرحی کلی از مسأله طراحی زنجیره تأمین در زنجیره های صنعتی آگروفود با در نظر گرفتن نقض تصمیمات فصلی و برداشت، نابود شدن و فرآوری ارائه می کند. فرمول مدل کلی ارائه شده که همساز با این مشخصه ها و جریان های پیشین و پسین در زنجیره است. مدل کلی در مطالعه موردی زنجیره فراوری چغندر قند در هلند به کار رفته است. مرز راندمان پارتو بین بیشینه سازی حاشیه سود کلی و کمینه سازی پتانسیل گرم شدن جهانی در معادله CO2 کاوش شده است. ابهامات موجود در تقاضا و حاصل برداشت با استفاده از نسخه تصادفی مدل در نظرگرفته شده اند. نتایج نشان می دهند که مدل طراحی زنجیره تأمین باعث ارائه مشخصه های خاصی از زنجیره تأمین آگروفود شده و ابهامات آن منجر به شناسایی انجام بهتر پیکربندی های زنجیره تأمین می شوند. در مطالعه موردی، نمایه های زنجیره تأمینی می توان یافت که در آن ها عملکر از نظر اقتصادی و از نظر محیطی بهتر از عملکرد فعلی مدلسازی شده است. به علاوه، مشاهده می شود که پیکربندی های زنجیره تأمین با پردازش نامتمرکز یا پیش پردازش عنوان جالبی برای تحقیق آینده در زمینه صنعت آگروفود هستند.