ترجمه مقاله سیستم های اطلاعات جامع و اجرای بین سازمان - نشریه امرالد

ترجمه مقاله سیستم های اطلاعات جامع و اجرای بین سازمان - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سیستم های اطلاعات جامع و اجرای بین سازمان: نقش طراحی سیستم های حسابداری مدیریت
عنوان انگلیسی
Integrated Information Systems and Interorganizational Performance: The Role of Management Accounting Systems Design
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
25
سال انتشار
2011
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7184
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری مدیریت
مجله
پیشرفت در تحقیقات رفتاری حسابداری - Advances in Accounting Behavioral Research
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
پیش زمینه ی نظری و توسعه ی فرضیات
سیستم های اطلاعات جامع، تکمیل در اهداف MAS بین سازمانی و عملکرد بین سازمانی
روش تحقیق
نمونه و انتخاب پاسخ دهنده
جمع اوری دیتا
مدل های آماری
آنالیز دیتا و نتایج
بحث و مفاهیم
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The interorganizational environment faced by business organizations presents unique challenges for management accounting and control. Past management accounting research has shown interest in such collaborations because despite their benefits, such relationships pose significant issues of coordination and control. As information and communication systems supplement management control systems in their support of decision facilitation and decision influencing, examining the design of management accounting systems (MASs) in the management of interorganizational relationships and assessing how it affects the attainment of interorganizational exchange partner performance objectives is important. In this chapter, I extend past accounting research to examine the complementary nature of decision-facilitation and decision-influencing objectives of MAS design as enabled by the use of integrated information systems in interorganizational settings. The economic theory of complementarity is employed to examine synergistic effects of complementary MAS objectives. A field survey is used to examine hypothesized relationships, and data were obtained from 116 organizations involved in strategic alliance activity. This chapter reports findings that support the view that the degree of complementarity in decision-facilitation and decision-influencing objectives assists in the development of capabilities that enhance performance in the interorganizational relationship. The study blends theory in the areas of strategy, information systems, and management accounting and extends management accounting research in the context of IT-enabled interorganizational relationships.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
محیط بین سازمانی با سازمان های تجاری مواجه می شود که چالش های منحصر به فردی را برای حسابداری مدیریت و کنترل ارائه می نمایند.تحقیقات حسابداری مدیریت گرایش در چنین همکاری هایی را نشان داده است، به خاطر وجود فواید شان،چنین روابطی مسائل مهم هماهنگی و کنترل را مطرح می کند.از آنجاییکه سیستم های اطلاعات و ارتباطات، سیستم های کنترل مدیریت را در حمایت خود از تسهیل تصیم گیری و تاثیر گذاری بر تصمیم را تکمیل می کنند،طراحی سیستم های حسابرسی مدیریت (MASs) را در مدیریت روابط بین سازمانی بررسی می کند و شیوه ای را ارزیابی می کند آن بر روی کسب اهداف اجرای همکار تبادل بین سازمانی تاثیر دارد، مهم است.در این فصل، من تحقیقات حسابداری گذشته را به بررسی ماهیت مکمل تسهیل تصمیم گیری و اهداف تاثیر گذاری بر روی تصمیم طراحی MAS توسعه می دهم همانطور که از طریق استفاده از سیستم های اطلاعاتی در فضاهای بین سازمانی فعال شدهاست.نظریه ی اقتصادی تکمیل برای بررسی اثرات همکاری کننده ی اهداف MAS تکمیلی به کار می رود.یک براورد میدانی (نقشه برداری زمینی) برای بررسی روابط فرض شده به کار می رود و داده ها از 116 سازمان حاصل شد که در فعالیت پیوستگی استراتژیک شامل شد.این فصل یافته هایی را گزارش می دهد که از این دیدگاه حمایت می کند که درجه ی تکمیل در تسهیل تصمیم گیری و اهداف موثر بر تصمیم گیری به توسعه ی قابلیت هایی کمک می کند که عملکرد را در رابطه ی بین سازمانی ارتقا می دهد.این مطالعه نظریه را در زمینه های استراتژی ،سیستم های اطلاعاتی و حسابداری مدیریت ترکیب می کند و تحقیقات حسابداری مدیریت را در زمینه ی روابط بین سازمانی فعال شدهبا IT را توسعه می دهد.