ترجمه مقاله استخراج شاخص ویژگی ضمنی برای نظر کاوی مبتنی بر ویژگی

ترجمه مقاله استخراج شاخص ویژگی ضمنی برای نظر کاوی مبتنی بر ویژگی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استخراج شاخص ویژگی ضمنی برای نظر کاوی مبتنی بر ویژگی (تجزیه تحلیل مبتنی بر سطح ویژگی احساسات)
عنوان انگلیسی
Implicit Aspect Indicator Extraction for Aspect-based Opinion Mining
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
18
سال انتشار
2014
نشریه
Ijcla
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F1016
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی نرم افزار
مجله
مجله بین المللی زبان شناسی محاسباتی و کاربردهای آن
دانشگاه
موسسه پلی تکنیک ملی، مکزیک
کلمات کلیدی
نظر کاوی مبتنی بر ویژگی (تجزیه تحلیل مبتنی بر سطح ویژگی احساسات)، تحلیل احساسات، میدان تصادفی شرطی
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2-مطالعات مربوطه
3-روش شناسی
3-1 استخراج شاخص های ویژگی ضمنی
3-2 میدان های تصادفی شرطی
3-3 ویژگیها
4-شرایط ازمایشی
4-1 مجموعه داده ها
4-2 متریک ها وروش های ارزیابی
4-3 رویکرد معیار
5- نتایج
6.نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Aspect-based opinion mining aims to model relations between the polarity of a document and its opinion targets, or aspects. While explicit aspect extraction has been widely researched, limited work has been done on extracting implicit aspects. An implicit aspect is the opinion target that is not explicitly specified in the text. E.g., the sentence “This camera is sleek and very affordable” gives an opinion on the aspects appearance and price, as suggested by the words “sleek” and “affordable”; we call such words Implicit Aspect Indicators (IAI). In this paper, we propose a novel method for extracting such IAI using Conditional Random Fields and show that our method significantly outperforms existing approaches. As a part of this effort, we developed a corpus for IAI extraction by manually labeling IAI and their corresponding aspects in a well-known opinion-mining corpus. To the best of our knowledge, our corpus is the first publicly available resource that specifies implicit aspects along with their indicators.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف نظر کاوی مبتنی بر ویژگی( تجزیه تحلیل مبتنی بر سطح ویژگی احساسات) مدل سازی روابط بین قطبیت یک سند و اهداف یا ویژگی های کاوش آن می باشد. اگرچه استخراج ویژگی صریح به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است، با این حال مطالعات محدودی در زمینه استخراج ویژگی های ضمنی و غیر صریح انجام شده اند. یک ویژگی ضمنی، یک هدف کاوش است که به طور صریح در متن مشخص نمی شود. برای مثال، جمله این دور بین شفاف و بسیار ارزان است، یک ایده و نظری را در خصوص ویژگی های ظاهر و قیمت ارایه می کند که با کلمات شفاف و ارزان نشان داده می شود. ما این کلمات را شاخص های ویژگی ضمنی می نامیم(IAI). در این مقاله، ما یک روش جدید را برای استخراج این IAI بااستفاده از میدان تصادفی شرطی پیشنهاد کرده ونشان می دهیم که روش ما عملکرد معنی داری نسبت به رویکرد های موجود دارد. هم چنین در بخشی از این مقاله، ما یک مجموعه ای از متون را برای استخراج IAI از طریق نام گذاری و برچسب گذاری دستی IAI و ویژگی های متناظر آن هادر یک مجموعه متون نظر کاوی شناخته شده توسعه دادیم. تا آن جا که می دانیم، متن ما اولین منبع قابل دسترس عمومی است که ویژگی های ضمنی را همراه با شاخصهای آن ها مشخص می کند.

بدون دیدگاه