تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر عملیات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

عنوان فارسی: اثر عملیات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان
عنوان انگلیسی: Impact of Human Resource Management Practices on Employees Performance
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2015 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : F1197
محتوای فایل : zip حجم فایل : 853.14Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت منابع انسانی و مدیریت عملکرد
مجله: مجله تحقیقات علمی خاورمیانه - Middle-East Journal of Scientific Research
دانشگاه: موسسه فناوری اطلاعات COMSATS، لاهور، پاکستان
کلمات کلیدی: گزینش،آموزش، برنامه ریزی شغلی، پاداش، ارزیابی عملکرد، تعریف شغل، مشارکت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

آموزش

گزینش

ارزیابی عملکرد

پاداش

تعریف شغل

روش

شرکت های مطالعه شده

تحلیل داده ها

نتایج

بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Human Resource is the most important asset for any organization and it is the resource of achieving competitive advantage. Managing human resources is very challenging as compared to managing technology or capital and for its effective management, organization requires effective HRM system. HRM system should be backed up by strong HRM practices. HRM practices refer to organizational activities directed at managing the group of human resources and ensuring that the resources are employed towards the fulfillment of organizational goals. The purpose of this study is to explore contribution of Human Resource Management (HRM) practices including selection, training, career planning, compensation, performance appraisal, job definition and employee participation on perceived employee performance. This research describe why human resource management (HRM) decisions are likely to have an important and unique influence on organizational performance. This research forum will help advance research on the link between HRM and organizational performance. Unresolved questions is trying to identify in need of future study and make several suggestions intended to help researchers studying these questions build a more cumulative body of knowledge that will have key implications for body theory and practice. This study comprehensively evaluated the links between systems of High Performance Work Practices and firm performance. Results based on a national sample of firms indicate that these practices have an economically and statistically significant impact on employee performance. Support for predictions that the impact of High Performance Work Practices on firm performance is in part contingent on their interrelationships and links with competitive strategy was limited.

نمونه متن ترجمه

چکیده

منابع انسانی مهم ترین دارایی برای سازمان بوده و مهم ترین منبع دست یابی به مزیت رقابتی است. مدیریت منابع انسانی در مقایسه با مدیریت فناوری یا سرمایه بسیار چالش بر انگیز است و برای مدیریت موثر آن، سازمان ها نیاز به یک سیستم کارامد مدیریت منابع انسانی دارند. سیستم مدیریت منابع انسانی باید توسط عملیات مدیریت منابع انسانی قوی پشتیبانی شود. عملیات مدیریت منابع انسانی اشاره به فعالیت های سازمانی در جعت مدیریت گروهی از منابع انسانی و اطمینان از به کار گیری منابع برای رسیدن به اهداف سازمانی دارد. هدف این مطالعه بررسی سهم و نقش عملیات مدیریت منابع انسانی از جمله انتخاب، آموزش، برنامه ریزی شغلی،پاداش دهی، ارزیابی عملکرد، تعریف کار و عملکرد ادراکی کارکنان می باشد. این تحقیق به توصیف این موضوع می پردازد که چرا تصمیمات مدیریت منابع انسانی اثر مهم و منحصر به فردی بر روی عملکرد سازمانی دارند. این تحقیق به پیشرفت مطالعات در برقراری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی کمک می کند. سوالات حل نشده سعی می کنند تا نیاز های مطالعاتی آینده را شناسایی کرده و پیشنهاداتی را برای کمک به محققانی که سعی می کنند این سوالات را مطالعه کرده و به درک و دانش خود بیفزایند ارایه می کند. به این ترتیب پیامد های کلیدی عملی و تئوری را می توان درک کرد. این مطالعه به طور جامع به بررسی و ارزیابی ارتباط بین عملیات کاری با عملکرد بالا و عملکرد شرکت می پردازد. نتایج بر اساس نمونه ای از شرکت ها نشان می دهد که این شیوه ها و رویه ها اثر معنی دار از نظر اقتصادی و آماری بر روی عملکرد کارکنان دارند. این پیش بینی ها بر اثرات عملیات با عملکرد بالا بر روی عملکرد شرکت مشروط بر وجود روابط درونی و ارتباط با راهبرد رقابتی تاگید دارد