ترجمه مقاله اثرات سلسله مراتبی کیفیت درک شده روی ارزش درک شده، رضایتمندی و وفاداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات سلسله مراتبی کیفیت درک شده روی ارزش درک شده، رضایتمندی و وفاداری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات سلسله مراتبی کیفیت درک شده روی ارزش درک شده، رضایتمندی و وفاداری: نتایج عملی برگرفته از مراکز آبی روباز عمومی در اسـتـرالیـا
عنوان انگلیسی
The hierarchical effects of perceived quality on perceived value, satisfaction, and loyalty: Empirical results from public, outdoor aquatic centres in Australia
صفحات مقاله فارسی
33
صفحات مقاله انگلیسی
17
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F628
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب و کار
مجله
مرور مدیریت ورزش - Sport Management Review
دانشگاه
دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
کلمات کلیدی
کیفیت خدمات، رضایتمندی مشتری، ارزش، مدل سلسله‌مراتبی، سازه چندبعدی، حداقل مربعات جزئی SEM، وفاداری
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
توسعه چارچوب مفهومی و فرضیه
مدل فرضی پیشنهادی
کیفیت خدمات درک‌شده
ارزش درک‌شده
رضایتمندی کلی
وفاداری
روش شرکت کننده ها
سنجه ها
تحلیل داده
نتایج
تحلیل اکتشافی
تحلیل قابلیت اطمینان و عامل بلوک اکتشافی
تحلیل حداقل مربعی جزئی
تحلیل مدل بیرونی
تحلیل مدل درونی
بحث، نتیجه‌گیری و پیامدها
پیامدهای نظری
پیامدهای مدیریتی
محدودیت ها و پژوهش های آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Drawing on the literature on service quality, value, satisfaction, and loyalty, the present study assumes a hierarchical, multidimensional scheme for perceived quality focussing on four process dimensions of service quality. The aim of this study is to test a comprehensive model of perceived quality on loyalty in the context of public aquatic centres in Australia. Using partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) on a sample of 961 repeat customers of three outdoor public aquatic centres, results from this study reveal that four first-order process quality dimensions—facility presentation, core services, secondary services and staff—are significant in determining their higher-order perceived quality construct, with facility presentation and staff having the strongest influence. Moreover, the results of the present study indicate that overall satisfaction fully mediates the impact of perceived quality and perceived value on loyalty (behavioural intentions), with perceived quality having the strongest influence on overall satisfaction and loyalty. The present study provides an enhanced conceptualisation of the perceived quality construct in the context of public aquatic centres and contributes to the debate on the relationships among service quality, satisfaction, value, and loyalty in the sport and leisure context. In addition to strengthening theoretical understandings, the present study offers a service quality model that allows aquatic centre managers to identify specific attributes of the service that can be managed to influence loyalty more favourably.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
با نگاه به ادبیات موضوعی درباره کیفیت، ارزش، رضایتمندی و وفاداری، مطالعه حاضر یک طرحواره چندبعدی سلسله‌مراتبی برای کیفیت درک‌شده فرض می کند که تمرکز بر چهار بعد فرایند کیفیت خدمات دارد. هدف این مطالعه، امتحان کردن یک مدل جامع از کیفیت درک‌شده روی وفاداری با استفاده از محیط مراکز آبی عمومی در استرالیاست. استفاده از مدلسازی معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) روی یک نمونه از 961 مشتری تکراری سه مرکز آبی عمومی روباز در این مطالعه نشان می دهد که چهار بعد کیفیت فرایند مرتبه اول- ارائه امکانات، خدمات اصلی، خدمات جانبی و کارکنان-در تعیین سازه کیفیت درک‌شده مرتبه بالاتر آنها مهم هستند که در این میان ارائه امکانات و کارکنان قویترین اثر را دارند. علاوه بر این، نتایج مطالعه حاضر، نشان می دهد که رضایتمندی کلی به طور کامل اثر کیفیت درک‌شده و ارزش درک‌شده را روی رضایتمندی کلی و وفاداری (تمایلات رفتاری) تعدیل می کند به طوری که کیفیت درک‌شده دارای شدیدترین اثر در رضایتمندی کلی و وفاداری است. مطالعه حاضر یک مفهوم بهبودیافته از سازه کیفیت درک‌شده در حیطه مراکز آبی عمومی فراهم می کند و در مناظره پیرامون روابط بین کیفیت خدمات، رضایتمندی، ارزش و وفاداری در ورزش و اوقات فراغت سهم دارد. علاوه بر تحکیم درکهای نظری، مطالعه حاضر یک مدل کیفیت خدمات پیشنهاد می دهد که به مدیران مراکز آبی اجازه می دهد، ویژگی های خاص خدمات که میتوانند مدیریت شوند را شناسایی کنند تا روی وفاداری هرچه بیشتر اثر بگذارند.

بدون دیدگاه