تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله فرآیندهای سیاست سلامت در ویتنام – نشریه الزویر

عنوان فارسی: فرآیندهای سیاست سلامت در ویتنام: مقایسه سه مورد مطالعات موردی بهداشت مادران
عنوان انگلیسی: Health policy processes in Vietnam: A comparison of three maternal health case studies
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2010 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F453 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.04Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی
مجله: سیاست بهداشت - Health Policy
دانشگاه: دانشکده بهداشت عمومی هانوی، ویتنام
کلمات کلیدی: سیاست سلامت، بهداشت باروری، سلامت مادری، سلامت باروری نوجوانان، خشونت خانگی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
ترجمه این مقاله در سطح متوسط انجام شده است.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2. مواد و روش ها

3. نتایج

3.1 .فرآیندهای سیاست

3.2 .محتوای سیاست

3.3 .عوامل اصلی

3.4 تاثیر شرایط در فرایندهای سیاست

4.بحث

5 .نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Objectives: To describe and analyse the policy processes related to maternal health in Vietnam. Methods: A multi-method, retrospective comparative study of three case studies of maternal health policy processes-skilled birth attendance, adolescent reproductive health and domestic violence. It drew on primary qualitative data and secondary data. The underpinning conceptual framework of the study with key elements of policy processes is described. Results: The study identified significant differences between the policy processes related to the different case studies. Various factors affect these processes. Critical amongst these are the nature of the policy, the involvement of different actors and the wider context both nationally and internationally. The changing national context is opening up increasing opportunities for civil society to interact with policy processes. Conclusions: Understanding the nature of policy processes is critical to strengthen them, particularly in a changing environment. There is potential for a review of government policy processes which were developed in the period prior to Doi Moi to reflect the changing composition of civil society.

نمونه متن ترجمه

چکیده

روشها: مطالعه چندمرحله اي، مقايسه سه مورد مطالعه قبلی در مورد مادران- فرایندهای سیاست های بهداشتی- آموزش مهارت ها در زمینه تولد، بهداشت باروری نوجوانان و خشونت خانگی. این بر اساس داده های کیفی اولیه و اطلاعات ثانویه است. چارچوب مفهومی زیربنایی مطالعه با عناصر کلیدی فرایندهای سیاست توصیف شده است.

يافته ها: اين مطالعه تفاوت معني داري بين فرآيند هاي سياست مربوط به مطالعات موردي مختلف نشان داد. عوامل مختلف بر این فرآیندها تاثیر می گذارد. بحران در میان اینها ماهیت سیاست است. زمینه تغییر ملی، فرصت های بیشتری را برای جامعه مدنی در ارتباط با فرایندهای سیاست باز می کند.

نتیجه گیری: شناخت ماهیت فرآیندهای سیاست به ویژه در یک محیط در حال تغییر، ضروری است تا آنها را تقویت کند، پتانسیل بررسی پروسس های سیاست دولتی وجود دارد که در دوره قبل Doi Moi توسعه یافته است تا منعکس کننده ترکیبات در حال تغییر جامعه مدنی باشد.