ترجمه مقاله نقش نظارتی تعلیمی مدیر بخش و عملکرد شغلی معلمان

ترجمه مقاله نقش نظارتی تعلیمی مدیر بخش و عملکرد شغلی معلمان
قیمت خرید این محصول
۴۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نقش نظارتی تعلیمی مدیر بخش و عملکرد شغلی معلمان: درک معلمان
عنوان انگلیسی
Head of Departments’ Instructional Supervisory Role and Teachers’ Job Performance: Teachers’ Perceptions
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2014
نشریه
Asianonlinejournals
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
250
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مجله
مجله آسیایی علوم اجتماعی و مطالعات مدیریت - Asian Journal of Social Sciences and Management Studies
دانشگاه
گروه مدیریت، برنامه ریزی و سیاست، دانشکده آموزش، دانشگاه مالایا، مالزی
کلمات کلیدی
نظارت آموزشی، عملکرد معلم، اقدامات تدریس، قابلیت حرفه ای، انگیزه، عملکرد شغلی، مالزی
فهرست مطالب
چکیده
1ـ مقدمه
1-1- نظارت آموزشی و عملکرد معلم
2- بیان مسأله
3ـ نظریات و چارچوب ادراکی
4ـ اهداف تحقیق
5ـ روش شناسی
1-5-طرح تحقیق
2-5- نمونه و روش نمونه گیری
3-5- ابزار
4-5- روش جمع آوری داده
5-5- روش تحلیل داده ها
6- یافته های بررسی
1-6- پیشینه پاسخ دهندگان
2-6- اطمینان پذیری متغیرها
3-6- تحلیل همپوشی
1-3-6- رابطه بین عملکرد تدریس قابلیت شغلی و انگیزه در بهبود عملکرد شغلی معلمان
2-3-6- ادراکات معلمان در مورد اینکه نقش مدیر بخش بعنوان یک ناظر در بهبود توسعه تدریس معلمان
3-3-6- ادراکات معلمان در مورد اینکه نقش مدیر بخش بعنوان یک ناظر صلاحیت های شغلی معلمان را ارتقاء می بخشد
4-3-6- ادراکات معلمان در زمینه نقش راهنمای آموزشی بعنوان یک ناظر و اینکه چه نقشی انگیزش معلمان در عملکرد شغلی شان دارد
7ـ بحث و بررسی
8ـ نتیجه گیری
9ـ توصیه ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study examines the effect of instructional supervisory role of the Head of Departments on teachers‟ job performance. More specifically, the study was conducted to obtain an understanding on how the Head of Department supervisory role is perceived, and how it affects the instructional development and job performance of private secondary school teachers in private secondary schools in Kuala Lumpur, Malaysia. Data for this quantitative research was collected via the distribution of a questionnaire among 100 teachers from private secondary schools in Kuala Lumpur. The 5-Likert-scale questionnaire was analysed using descriptive and inferential statistics. The findings of this study indicate that there is a significant relationship between teacher‟s perception on the instructional supervision role of the Head of Department and improving teachers‟ job performance from various aspects including teaching practices, professional competencies and motivation. All the findings have signify positive relationship on how the good qualities and roles of the Head of Department will instill difference towards better changes in achieving better job performance among teachers in the schools. In short, this study reveals that it is important for the Head of Departments in schools to play the role of instructional leader as it possesses good characteristics in enhancing better teaching and learning for both leaders and the subordinates. In this regard, both the Head of Departments and the teachers are able to develop and create a platform for teaching and learning, and this will also indirectly develop the teachers‟ teaching practices, competency and motivation. As a result, good leaders influence their subordinates and encourage them towards better job performance.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این بررسی تأثیر نقش نظارت آموزشی مدیر بخش بر عملکرد شغلی معلمان را بررسی می کند . بویژه این بررسی به منظور دستیابی به درکی در مورد این مطلب است که چگونه نقش نظارتی مدیر بخش ادراک شده و چگونه بر عملکرد شغلی و توسعة آموزشی معلمان دبیرستان های خصوصی در کوالالامپور مالزی تأثیر گذار است .داده های این تحقیق کمی از طریق توزیع یک پرسشنامه بین 100 معلم دبیرستان خصوصی در کوالالامپور بدست آمد . پرسشنامة 5 مقیاسی لیکرت با استفاده از آماره های توصیفی و مرجع تحلیل شد . یافته های این بررسی نشان میدهد که رابطة قابل توجهی بین ادراک معلمان از نقش نظارت آموزشی ، مدیر بخش و بهبود عملکرد شغلی معلمان از جنبه های متفاوت وجود دارد که شامل جنبه های عملکرد تدریس قابلیت های شغلی و انگیزه می باشد . تمامی این یافته ها رابطة مثبتی در مورد اینکه چگونه ویژگیها و نقش های خوب مدیر بخش می تواند تغیرات بهتری در دسترسی به عملکرد شغلی بهتر به معلمان مدارس منجر شود ایجاد میکند . به بیان مختصر این بررسی نشان می دهد که برای رئیس بخش در مدارس مهم است که نقش مدیر آموزشی را ایفا کند چون خصوصیات خوبی در تقویت تدریس و یادگیری بهتر هم برای مدیران و هم برای پیروان آنان ایجاد می کند . ازین نظر هم رئیس بخش ها و هم معلمان قادرند سکویی برای تدریس و یادگیری توسعه داده و ایجاد کنند و این به طور غیر مستقیمی اقدامات و قابلیت ها و انگیزة تدریس معلمان را افزایش می دهد. در نتیجه مدیران خوب بر پیروانشان تأثیر گذارند و آنها را به سوی عملکرد شغلی بهتری تشویق می کنند .

بدون دیدگاه