تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تولید راهبردهای پاسخ ریسک پروژه بر اساسCBR – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تولید راهبردهای پاسخ ریسک پروژه بر اساسCBR: یک مطالعه موردی
عنوان انگلیسی: Generating project risk response strategies based on CBR: A case study
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 38
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : F1250
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.71Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت صنعتی و مدیریت پروژه
مجله: سیستم های خبره با کاربردهای آن - Expert Systems with Applications
دانشگاه: اداره اطلاعات مدیریت و تصمیم گیری، دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه شمال شرقی، چین
کلمات کلیدی: مدیریت ریسک پروژه، پاسخ ریسک، پروژه مترو، استدلال مبتنی بر مورد، تشابه
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.11.034
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

1- مقدمه

2- مسئله موردی و چارچوب راه حل

3. روش مبتنی بر CBR - برای تولید استراتژی های پاسخ خطر پروژه

1.3. نماینده و رویه تحلیل

1.1.3 . مورد

2.1.3 . پروژه

3.1.3. ریسک پروژه

4.1.3. استراتژی پاسخ خطر

2.3. بازیابی موارد تاریخی در دسترس

3.3. بازیابی مورد تاریخی مشابه

1.3.3. اندازه گیری شباهت در مورد "پروژه"

2.3.3. اندازه گیری شباهت در مورد خطر پروژه

3.3.3. تشکیل مورد مشابه مجموعه تاریخی

3.4. تجدید نظر در استراتژی های پاسخ قابل اعمال در موارد تاریخی مشابه

3.5. نسل استراتژی های پاسخ خطر مطلوب

4. تجزیه و تحلیل تجربی

5. نتیجه گیری و آثار آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Risk response is an important work in project risk management (PRM). To generate project risk response strategies, retrieving and reusing information and knowledge of the similar historical cases is important, while research concerning this issue is still relatively scarce. Taking the risk response of the subway project in S city, China as a case problem, this paper proposes a pragmatic method for generating project risk response strategies based on the case-based reasoning (CBR). The procedure of the method include the five parts: first, representing the target case and the historical cases; second, retrieving the available historical cases by judging whether the risks involved in each historical case cover or are the same as those in the target case; third, retrieving the similar historical cases by measuring the similarity between each available historical case and the target case; fourth, revising the inapplicable risk response strategies involved in the similar historical cases by analyzing the response relation between each strategy and each risk of the current project; and generating the desirable risk response strategies by evaluating each candidate risk response strategy set. To illustrate the use of the proposed method, an empirical analysis of generating the risk response strategies for the subway station project is given. The proposed method can support project managers to make the better decision in PRM.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پاسخ ریسک یک کار مهم در مدیریت ریسک پروژه است. برای تولید راهبرد های پاسخ ریسک پروژه، بازیابی و استفاده مجدد از اطلاعات و دانش نمونه های تاریخی مشابه مهم است اگرچه تحقیقات مربوط به این مسئله هنوز نسبا نادر است. با در نظر گرفتن پاسخ پروژه مترو در شهر S، چین به عنوان یک مسئله موردی، این مقاله یک روش عمل گرایانه را برای تولید راهبرد های پاسخ ریسک پروژه بر اساس استدلال مبتنی بر مورد پینشهاد می کند. روش ما شامل 5 بخش است. اول: مدل سازی مورد هدف و مورد های تاریخی، دوم: بازیابی موارد تاریخی با قضاوت در مورد این که آیا ریسک های دخیل در هر نمونه تاریخی پوشش داده می شوند یا برابر با رسک های نمونه هدف هستند. سوم: بازیابی موارد تاریخی مشابه با اندازه گیری تشابه بین هر نمونه تاریخی و مورد هدف. چهارم اصلاح راهبرد های پاسخ ریسک غیر قابل کاربرد در موارد تاریخی مشابه با تحلیل رابطه پاسخ بین هر راهبرد و هر ریسک پروژه فعلی و تولید راهبرد های پاسخ ریسک مطلوب با ارزیابی هر مجموعه راهبرد پاسخ ریسک کاندید. برای روشن تر شدن کاربرد روش پیشنهادی، تحلیل تجربی تولید راهبرد های پاسخ ریسک برای پروژه ایستگاه مترو ارایه شده است. روش پیشنهادی می تواند از مدیران پروژه برای اتخاذ تصمیمات پروژه در PRM پشتیبانی کند.