ترجمه مقاله مروری بر تجمع مالات و سیترات در سلول های میوه ها - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله مروری بر تجمع مالات و سیترات در سلول های میوه ها - نشریه Academic Journals
قیمت خرید این محصول
۴۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
چه چیز خاصیت اسیدی میوه گوشتی را کنترل می کند؟ مروری بر تجمع مالات و سیترات در سلول های میوه ها
عنوان انگلیسی
What controls fleshy fruit acidity? A review of malate and citrate accumulation in fruit cells
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
19
سال انتشار
2013
نشریه
Academic Journals
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
215
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی، علوم باغبانی و فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
مجله
مجله تجربی گیاه شناسی - Journal of Experimental Botany
دانشگاه
فرانسه
کلمات کلیدی
محیط زیست، متابولیسم، میتوکندری، اسید آلی، پمپ پروتن، تنفس، چرخه تی.سی.ای، تونوپلاست، جابجایی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
چندین مسیر موجود که برای متابولیسم مالات و سیترات در سلول های میان بر میوه های گوشتی وجود دارد
مرحله اول در ترکیب اسیدهای آلی: کربوکسیلاسیون پی.ایی.پی در سیتوسل
تجزیه اسید آلی: مالات و دکربوکسیلاسیون اُ.ای.ای در سیتوسل
تبدیل بین اسیدهای دی و تری کربوکسیلیک: بخش های چندگانه، مسیرهای چندگانه:
چرخه تی سی ای در میتوکندری: تبدیل های بین دی و تری کربوکسیلات
کاتابولیسم سیترات در سیتوسل: تبدیل سیترات به دی کربوکسیلات
چرخه گلیوکسیلات: تبدیل سوکسینات و مالات
مکانیسم پیچیده ذخیره مربوط به واکوئل اسیدهای آلی
مکانیسم به دام اندازی اسید
عبور مالات از تونوپلاست با پراکنش میسر
عبور سیترات از تونوپلاست با پراکنش میسر و انتقال فعال ثانویه
تعیین پتانسیل الکتریکی و گرادیان پ هاش در بین تونوپلاست
تجمع سیترات می تواند با متابولیسم و تجمع مالات با ذخیره واکوئل حاصل گردد
تاثیر عوامل محیطی-کشاورزی بر تجمع مالات و سیترات در سلول های مسوکارپ میوه های گوشتی
نسبت منبع:فروکش بر خاصیت اسیدی میوه با تعدیل تامین شکرها تاثیر می گذارد
تاثیرات مختلف اما قوی بار وری و کوددهی معدنی بر خاصیت اسیدی میوه
تامین آب بر خاصیت اسیدی میوه تاثیر می گذارد که احتمالا به خاطر تعدیل در محتوی آب میوه و تنظیم اسمزی می باشد
دما بر خاصیت اسیدی از طریق تاثیر نهادن بر متابولیسم و ذخیره واکوئلی اسیدهای آلی، تاثیر می گذارد
نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Fleshy fruit acidity is an important component of fruit organoleptic quality and is mainly due to the presence of malic and citric acids, the main organic acids found in most ripe fruits. The accumulation of these two acids in fruit cells is the result of several interlinked processes that take place in different compartments of the cell and appear to be under the control of many factors. This review combines analyses of transcriptomic, metabolomic, and proteomic data, and fruit process-based simulation models of the accumulation of citric and malic acids, to further our understanding of the physiological mechanisms likely to control the accumulation of these two acids during fruit development. The effects of agro-environmental factors, such as the source:sink ratio, water supply, mineral nutrition, and temperature, on citric and malic acid accumulation in fruit cells have been reported in several agronomic studies. This review sheds light on the interactions between these factors and the metabolism and storage of organic acids in the cell.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
خاصیت اسیدی میوه گوشتی مولفه مهم کیفیت میوه بوده و به خاطر حضور اسیدهای مالیک و سیتریک بوده و اسیدهای آلی عمده در اکثر میوه های رسیده یافت می شوند. تجمع این دو اسید در سلول های میوه ها حاصل چند فرایند به هم مربوطه می باشد که در بخش های مختلف سلول رخ داده و تحت کنترل عوامل مختلف می باشد. این مرور تحلیل های یادداشت شده، داده های متابولیک و پروتومیک و نیز مدل های شبیه سازی فرایند محور تجمع مالیک و سیتریک اسید را ترکیب می کند تا به طور بهتر به مکانیسم های فیزیولوژیکی در جهت کنترل تجمع این دو نوع اسید در طی رشد میوه پی ببریم. تاثیر عوامل کشاورزی-محیطی از جمله نسبت منبع به فروکش، تامین آب، مواد مغذی معدنی و دما بر اسید سیتریک و مالیک و تجمع آن در سلول های میوه در چند مطالعه کشاورزی گزارش شده است. این مطالعه به مرور تعامل بین این عوامل و متابولیسم و ذخیره اسیدهای آلی در سلول می پردازد.

بدون دیدگاه