ترجمه مقاله عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار: دیدگاه های کارگران صنایع دستی
عنوان انگلیسی
Factors Affecting Labor Productivity: Perspectives of Craft Workers
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F732
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و معماری
گرایش های مرتبط با این مقاله
منابع انسانی و روابط کار، مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه
دانشگاه آقدنیز، آنتالیا، ترکیه
کلمات کلیدی
بهره وری نیروی کار، کارگران صنایع دستی، شاخص اهمیت نسبی، مدیریت ساخت و ساز
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- مرور منابع
3- روش شناسی
4- نتایج
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Labor productivity has a significant impact on time, cost, and quality of a construction project. Especially the competitive environment of the construction industry forces construction companies to increase their labor productivity values in order to keep their positions in the industry. In this respect, identification and evaluation of factors that affect the labor productivity becomes a crucial issue for industrial practitioners. In the academic literature, there are many studies that investigated these factors and their relationships with the labor productivity. In these studies, the factors were categorized under different groups and ranked according to their importance levels. However, in most of these studies, both the standard deviation among these factors under the same group and the mean value of each group were neglected. In addition, perspectives of managers were taken into account in general while those of craft workers were ignored. The aim of the current study is to re-evaluate the factors under the same groups by considering their standard deviations and mean values from the craft workers’ point of view. For this purpose, after a detailed literature review, 37 factors were identified and categorized under four groups such as organizational, economical, physical, and socio-physiological factors. A questionnaire survey were then applied to craft workers to obtain the necessary data which was analyzed by means of the Relative Importance Index (RII) technique. The results revealed that, although the ranking of the factors remained the same, their importance levels have changed.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بهره وری نیروی کار اثر معنی داری بر روی زمان، هزینه و کیفیت یک پروژه ساختمانی دارد. به ویژه، محیط رقابتی صنایع ساخت و ساز شرکت های ساختمانی را مجبور به افزایش ارزش های بهره وری نیروی کار به منظور حفظ جایگاه خود در صنعت می کند. از این حیث، شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار، یک مسئله مهم برای متخصصان و کارشناسان صنعتی محسوب می شود. در منابع آکادمیک، بسیاری از مطالعاتی وجود دارند که به بررسی این عوامل و رابطه آن ها با بهره وری نیروی کار پرداخته اند. در این مطالعات، عوامل تحت گروه های مختلف طبقه بندی شده و بر طبق سطح اهمیت رتبه بندی گردیدند. با این حال در بسیاری از این مطالعات، هر دو انحراف معیار میان این عوامل تحت یک گروه یکسان و مقدار میانگین هر گروه، نادیده گرفته شده است. به علاوه، دیدگاه های مدیران به طور کلی در نظر گرفته شده است در حالی که دیدگاه های کارگران صنایع دستی نادیده گرفته شده است. هدف این مطالعه، ارزیابی مجدد عوامل تحت گروه های یکسان با در نظر گرفتن انحراف معیار و مقدار میانگین آن ها از نقطه نظر کاگران صنایع خدماتی می باشد. برای همین منظور، پس از یک مرور منابع دقیق، 37 عامل شناسایی شده و تحت چهار گروه نظیر عوامل سازمانی، اقتصادی، فیزیکی و اجتماعی فیزیولوژیکی، طبقه بندی شدند. یک نظر سنجی پرسشنامه ای در میان کارگران صنایع دستی برای جمع اوری داده های ضروری انجام شد که این پرسش نامه توسط شاخص اهمیت نسبی تجزیه تحلیل شد. نتایج نشان داد که اگرچه رتبه عوامل مشابه باقی مانده است، با این حال سطح اهمیت آن ها تغییر کرده است.

بدون دیدگاه