تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کشف عوامل موثر بر تسهیم دانش از طریق وبلاگ های کارکنان – نشریه الزویر

عنوان فارسی: کشف عوامل موثر بر تسهیم دانش از طریق وبلاگ های کارکنان
عنوان انگلیسی: Exploring the determinants of knowledge sharing via employee weblogs
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F969 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.56Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت دانش و مدیریت فناوری اطلاعات
مجله: مجله بین المللی مدیریت اطلاعات - International Journal of Information Management
دانشگاه: دانشکده تجارت دانشگاه هال، انگلستان
کلمات کلیدی: وبلاگ های کارکنان، تسهیم دانش، خود کارایی، لذت ادراک شده
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2012.08.002
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- تسهیم دانش در سازمان ها

2-1 تسهیم دانش در وبلاگ ها

3- چارچوب مفهومی و فرضیات تحقیق

3-1 نفوذ اجتماعی

3-2 پذیرش فناوری

3-3 تئوری شناخت اجتماعی

3-4 نوع دوستی

3-5: قصد مشارکت و نگرش

4- روش تحقیق

5- نتایج

5-1 خلاصه گزارش پاسخ دهنده ها

5-2 نتایج آزمون پایایی

5-3 روایی ساختاری مدل تحقیق

5-4: همبستگی های دو سویه بین متغیر های مستقل

5-6 روابط دو سویه بین عوامل تحقیق

5-7: مقایسه قدرت همبستکی و دو سویه بین عوامل تحقیق

5-8 ازمون فرضیه تحقیق

6- بحث

7- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Weblogs have been used by organisations as both a communication means and a knowledge sharing tool. Traditionally, research has explored the use of weblogs and virtual communities for knowledge sharing. Nevertheless, relatively little has been published focusing on the factors that influence the intention to share knowledge in employee weblogs. This paper aims to address this gap based on a survey of 175 respondents. The results indicate that self-efficacy, perceived enjoyment, certain personal outcome expectations, and individual attitudes towards knowledge sharing are positively related to the intention of knowledge sharing in employee weblogs.

نمونه متن ترجمه

چکیده

وبلاگ ها توسط سازمان ها به عنوان ابزار های برقراری ارتباط و ابزار تسهیم دانش مورد استفاده قرار گرفته اند. از دیر باز، تحقیقات، استفاده از وبلاگ ها و جوامع مجازی را برای تسهیم دانش در نظر گرفته اند. با این وجود، در مورد عوامل موثر بر قصد تسهیم دانش در وبلاگ های کارکنان مطالعات اندکی صورت گرفته است. هدف این مقاله رسیدگی به این موضوع بر اساس نظر سنجی از 175 شرکت کننده است. نتایج نشان می دهد که خود کارایی،، لذت ادراک شده، انتظارات برایند شخصی خاص و نگرش های فردی به تسهیم دانش ارتباط مثبتی با قصد تسهیم دانش در وبلاگ های کارکنان دارد.