تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله توضیحاتی در مورد اداره شرکت غیر انطباقی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: توضیحاتی در مورد اداره شرکت غیر انطباقی: تحلیل بلاغی
عنوان انگلیسی: Explanations for corporate governance non-compliance: A rhetorical analysis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 24 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 64
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : f382 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.69Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت استراتژیک، مدیریت کسب و کار و حسابداری مدیریت
مجله: چشم انداز انتقادی در حسابداری - Critical Perspectives on Accounting
دانشگاه: نیوکاسل مدرسه کسب و کار، بریتانیا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله در سطح متوسط انجام شده است.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

۲. چارچوب نظری

۲.۱ بلاغت و توضیحات حاکمیت شرکتی

۲.۲. بلاغت تطابقی و توضیحات حاکمیت شرکتی

۳. توسعه گونه‌شناسی استراتژی‌های بلاغی در توضیحات عدم انطباق

۳.۱. به سمت گونه‌شناسی توضیحات

۳.۱.۱. اقدام اصلاحی

۳.۱. ۲ . تقویت

3.1.3.به حداقل رساندن احساسات منفی

۳.۱.۴. تعالی

۵.۱. ۳ . اسناد

۳.۱.۶جلب توجه

۳.۱.۷. خود ارتقایی و الگو بودن

۳.۱.۸. ترس / چالش

۳.۱.9 . پنهان کردن یا انکار

3.2. گونه شناسی

۴. مسایل تحقیق ، نمونه و روش

۵. نتایج و بحث

۵.۲. استراتژی‌های بلاغی استفاده‌شده در ترکیب ( سوال 3)

۶. توضیحات نهایی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

A central element of many corporate governance codes is the ‘comply-or-explain’ system, whereby companies not complying with corporate governance codes are required to provide explanations for each item of non-compliance. This paper develops a typology for examining the rhetorical strategies companies use to persuade audiences of the need to explain rather than comply. Employing a meaning-oriented content analysis approach, the typology is applied to analyse explanations for noncompliance with the UK’s Corporate Governance Code. The sample comprises non-compliance explanations of UK FTSE 100 companies over two periods (2004/05 and 2011/12). These periods were chosen as they follow substantial changes made in the UK’s 2003 Code and 2010 Code. There were 63 (43) (2004/05 with 2011/12 in brackets) companies not complying with one or more provisions of the Code and 146 (71) explanations for non-compliance. Key rhetorical strategies identified in non-compliance explanations include ‘minimization of negative feelings’ (the damage is not too serious), the use of ‘weasel words’ which disguise non-compliance and ‘transcendence’ (ends justify means). The research shows there is increased use of rhetorical strategies in non-compliance explanations in 2011/12 compared with 2004/05, and the strategies found seem more orientated towards misleading explanations than meaningful convincing rationales. The use of such strategies may lead to mistrust by the market or may damage the ‘comply-or-explain’ system itself. Valid explanations are critical to the working of the ‘comply-or-explain’ system. Understanding the use of rhetoric can be helpful in assessing those explanations.

نمونه متن ترجمه

چکیده

یک عنصر اصلی بسیاری از کدهای حاکمیت شرکتی، سیستم " انطباق یا توضیح "1 است، که به موجب آن شرکت‌هایی که با کد‌های حاکمیت شرکتی مطابقت ندارند نیاز است تا توضیحاتی را برای هر آیتم غیر انطباق ارائه دهند. . این مقاله گونه ‌شناسی را برای توضیح استراتژی های بلاغی که شرکت ها برای متقاعد کردن مخاطبان خود در مورد نیاز به توضیح به جای انطباق استفاده می کنند، بسط داده شده است. با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای معنایی، این گونه‌شناسی برای تحلیل توضیحات در مورد عدم مطابقت با قانون های حاکمیت شرکتی بریتانیا اعمال می‌شود. این نمونه شامل توضیحات غیر انطباقی از ۱۰۰ شرکت FTSE در طول دو دوره از (تاریخ ۲۰۰۴ / ۰۵ و ۲۰۱۱ / ۱۲ ) است . این دوره‌ها در پی تغییرات اساسی در کد سال 2003 بریتانیا و کد ۲۰۱۰ انتخاب شدند . ۶۳ (43) (05/2004 با 12/2011 داخل براکت گذاشته شده است) کمپانی وجود داند که با یک و یا چند اصل از قواننین گذشته تطابق ندارند و 146 (71) توضیح برای این عدنم تطابق وجود دارد.

استراتژی‌های بلاغی کلیدی که در توضیحات غیر انطباق شناسایی می‌شوند عبارتند از : " به حداقل رساندن احساسات منفی " ( آسیب چندان جدی نیست ) ، استفاده از " کلمات دوپهلو " که نا تطابقی را کم رنگ می کند و " تعالی" هستند. تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده رو به افزایشی از استراتژی‌های بلاغی در توضیحات غیر انطباق در سال 2011 / ۱۲ در مقایسه با ۲۰۰۴ / ۰۵ دیده می شود و استراتژی‌ها به نظر می‌رسند که به سمت تفسیر گمراه‌کننده به جای منطق‌های متقاعد کننده معنادار گرایش پیدا می‌کنند . استفاده از چنین استراتژی‌هایی ممکن است منجر به عدم اطمینان در بازار شود یا به خود سیستم " انطباق یا توضیح " آسیب بزند . توضیحات معتبر برای کار سیستم "تطابق یا توضیح " حیاتی هستند . درک استفاده از بلاغت می‌تواند در ارزیابی این توضیحات مفید باشد .