ترجمه مقاله آنالیز اکسرژی و تخصیص سوخت اکسرژی در یک نیروگاه سیکل ترکیبی مستقیم HTGR - نشریه ASME

ترجمه مقاله آنالیز اکسرژی و تخصیص سوخت اکسرژی در یک نیروگاه سیکل ترکیبی مستقیم HTGR - نشریه ASME
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
آنالیز اکسرژی و تخصیص سوخت اکسرژی در یک نیروگاه سیکل ترکیبی مستقیم HTGR
عنوان انگلیسی
EXERGY ANALYSIS AND FUEL EXERGY ALLOCATION IN A HTGR DIRECT COMBINED CYCLE
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2012
نشریه
ASME
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
ندارد
کد محصول
5668
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی، مهندسی مکانیک و مهندسی انرژی
گرایش های مرتبط با این مقاله
تاسیسات حرارتی و برودتی، تبدیل انرژی و سیستم های انرژی، مهندسی مکانیک نیروگاه
مجله
بیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی هسته ای
دانشگاه
دانشگاه فدرال اسپیریتو، دانشکده مهندسی مکانیک، ویتوریا، برزیل
کلمات کلیدی
سیکل ترکیبی مستقیم HTGR، آنالیز اکسرژی، ترمواقتصاد، مدل H&S
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مبانی نظری و بسط فرضیه های تحقیق
2-1. استراتژیک
2-2. تفكر استراتژيك
2-3. برنامه ريزي استراتژيك
2-4. فرآيند برنامه ريزي استراتژيك
2-5. مروری بر پیشینه پژوهش
3. روش تحقیق
نوع روش تحقیق
جامعه و نمونه
جمع آوری داده ها
روایی و پایایی
تحلیل داده ها
4. یافته های پژوهش
4-1. بررسی فرضیه ها
4-2. تحلیل چند متغیره
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهاد های پژوهشی
پیشنهاد های کاربردی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

An exergy and a thermoeconomic analyses are carried out to a high temperature gas-cooled reactor (HTGR) direct combined cycle. The thermoeconomic approach used is the H&S Model, which is based on the disaggregation of physical exergy into its enthalpic and entropic terms. This approach allows the isolation of dissipative components of the productive structure, as condensers. The goal is to calculate the irreversibilities of each subsystem and the exergetic unit cost of each internal flow and product of the system. Results show that the H&S Model yields consistent results, because exergetic unit costs of internal flows are greater than one and product-fuel ratio of each productive unit are less than one. Besides the allocation of external fuels of the plant, i.e., the nuclear fuel and the fossil fuel, it is shown that the H&S Model can be used in order to quantify both internal and external irreversibilities, as well as the conventional exergy analysis, because the differences between the defined fuels and products of each unit or subsystem of the productive structure are equal to the sums of the exergy destruction and exergy loss values of each unit of the physical structure evaluated by the exergy balance.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله، اکسرژی و آنالیز ترمودینامیکی؛ برای راکتورهای گاز سرد ِ دما بالا (HTGR) در نیروگاه سیکل ترکیبی مستقیم انجام شده است. روش ترمودینامیکی استفاده شده؛ مدل H&S میباشد، که بر اساس جداسازی اکسرژی فیزیکی، به بخشهای انتالپی و انتروپیِ آن میباشد. این روش، جداسازی مولفه های جدایی پذیر در ساختار مولد (تولیدی) ، مانند کندانسورها را میسر میسازد. هدف ، محاسبه بازگشت ناپذیریهای هر زیر سامانه و هزینه اکسرژیک واحد برای هر جریان داخلی و جریان محصول در سیستم میباشد.
نتایج نشان میدهند که مدل H&S نتایج سازگاری را به دست میدهد، زیرا هزینه های اکسرژیک واحد برای جریانهای داخلی، بزرگتر از واحد است و نسبت سوخت- محصول برای هر واحد تولیدی ، کمتر از واحد میباشد.
نشان داده شده است که مدل H&S میتواند علاوه بر تخصیص سوختهای خارجی واحد، یعنی، سوخت هسته ای و سوخت فسیلی، به منظور تعیین کمیت نمودن بازگشت ناپذیریهای داخلی و خارجی، و نیز آنالیز اکسرژی مرسوم، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا تفاوتها میان سوختهای تعریف شده و محصولات برای هر واحد و یا زیر سامانه در ساختار مولد ، معادل با مجموع از بین رفتن (اتلاف) اکسرژی و اتلاف انرژی برای هر واحد از ساختار فیزیکی میباشد که با انجام موازنه انرژی به دست می آید.

بدون دیدگاه