ترجمه مقاله اپیدمولوژی سردرد و میگرن در زنان

ترجمه مقاله اپیدمولوژی سردرد و میگرن در زنان
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اپیدمولوژی سردرد و میگرن در زنان
عنوان انگلیسی
Epidemiology of headache and migraine in women
صفحات مقاله فارسی
7
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2014
نشریه
Innp
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F744
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اپیدمیولوژی و مغزو اعصاب
مجله
مجله علوم اعصاب، جراحی مغز و اعصاب و روانپزشکی - Journal of Neurology
دانشگاه
مرکز پزشکی مرکزی (R.A.F.)، لندن
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش ها
نتایج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
SUMMARY

During a survey of a defined community, 2,933 women aged 20 to 64 years were asked standard questions about headaches. Overall, 78-7% had headaches during the year immediately preceding the survey and this proportion decreased significantly with age. Random samples of subgroups with unilateral headaches, headaches preceded by a warning, and headaches accompanied by nausea were examined clinically. From these clinical diagnoses the prevalence of women with migraine during the previous year was estimated as 19 %. Nearly half of those diagnosed as having migraine had never consulted a doctor because of headaches. Women with migraine and nonmigrainous headaches kept diaries of all headaches and data are presented for the time and day of onset, severity, duration and relation of menstruation for both types of headache.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در طی یک نظر سنجی از یک جامعه معرف، 2933 زن با سن متوسط 20 تا 64 سال، تحت پرسش سوال های استاندارد د ر مورد سر د رد ها قرار گرفتند. به طور کلی، 78.7 د رصد دارای سر د رد هایی بودند و این نسبت به طور معنی داری با افزایش سن کاهش یافت. نمونه های تصادفی گروه ها با سر درد های یگ طرفه ، سر د رد های دارای علایم هشدار و سر د رد های با تهوع به طور بالینی مورد بررسی قرار گرفتند. از این تشخیص های بالینی، شیوع میگر ن د ر زنان د ر طی سال قبل برابر با 19د رصد بود. تقریبا نیمی از زنان دارایمیگر ن هرگز به دلیل سر د رد با دکتر مشورت نکرده بودند. زنان با میگر ن و سر د رد های غیر میگر نی همه سر د رد ها را ثبت کرده وداده های مربوط به شروع، شدت، زمان و رابطه آن با قاعدگی د ر هر دو سر د رد بررسی شد.