ترجمه مقاله فراخوانی هیجان در الگوریتم Salt & Pepper

ترجمه مقاله فراخوانی هیجان در الگوریتم Salt & Pepper
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فراخوانی هیجان در الگوریتم Salt & Pepper
عنوان انگلیسی
Emotion Eliciting in Salt & Pepper
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2004
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
F1404
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج شده است ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات، مهندسی نرم افزار
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-معماری عامل
3-مکانیسم های فراخوانی هیجان
3-1-فراخوانی هیجان توزیعی
3-2-فرایندهای شناختی در ایجاد هیجان
3-3-تولید هیجان غیرشناختی
3-4-ساختارهای فراخوانی هیجان
3-5-ارزیابی
4-کارهای مرتبط
5-نتیجه گیری و کارهای اتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper describes the emotion elicitation process of the Salt & Pepper architecture for autonomous agents. Its main contributions are a general framework upon which it is possible to define different theories of emotion generation, the view of artificial emotion as an adaptive mechanism that is designed at the level of the agent architecture, and use and the discussion of several emotion eliciting mechanisms with special emphasis on non-cognitive emotion generation processes. We propose to add emotion eliciting inhibition times to emotion eliciting rules in order to avoid the repeated generation of the same emotion due to the same circumstances. Finally, we propose the conditioned emotion eliciting chunk, which sequentially generates conditioned emotions. This new emotion eliciting structure is useful to initiate emotion processes in stereotypical situations in which the initiated emotion depends on the emotion that has previously been generated. Our experiments were done during the SAFIRA European Project.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مقاله حاضر درباره فرایند فراخوانی هیجان در معماری Salt & Pepper برای عامل های خودمختار توضیحاتی ارائه می دهد. نقش اصلی این مقاله عبارت است از ارائه یک چارچوب اصلی که برپایه اش تعریف تئوریهای مختلف درباره ایجاد هیجان امکانپذیر است، دیدگاه درباره هیجان مصنوعی به عنوان یک مکانیسم سازشی طراحی شده در سطح معماری عامل، استفاده و بحث درباره چند مکانیسم فراخوانی هیجان بعلاوه تاکیدی ویژه بر فرایندهای تولید هیجان غیرشناختی. ما افزودن زمانهای مهار فراخوانی هیجان را برای اجتناب از تولید تکراری همان نوع هیجان به دلیل همان شرایط قبلی مطرح کرده ایم. سرانجام اینکه، ما بخش فراخوانی هیجان شرطی را مطرح کرده ایم که به طور متوالی ایجاد هیجانات شرطی می نماید. این ساختار فراخوانی هیجان جدید برای شروع فرایندهای هیجان در آندسته موقعیت های کلیشه ای مفید می باشد که هیجان شروع شده بستگی به هیجانی داشته باشد که قبلا ایجاد شده است. آزمایشات ما طی پروژه اروپایی SAFIRA انجام گردیده است.

بدون دیدگاه