ترجمه مقاله اثر موانع فنی تجاری بر تجارت محصولات نساجی چین - نشریه Ccsenet

ترجمه مقاله اثر موانع فنی تجاری بر تجارت محصولات نساجی چین - نشریه Ccsenet
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر موانع فنی تجاری بر تجارت محصولات نساجی چین
عنوان انگلیسی
Effect of Technical Barriers to Trade on Chinese Textile Product Trade
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2008
رفرنس
دارای رفرنس در انتهای مقاله
نشریه
ccsenet
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
بی نازنین
فرمت ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
شناسه ISSN مجله
1913-9004
کد محصول
10605
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد☓
پرسشنامه
ندارد☓
متغیر
ندارد☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت، اقتصاد، مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، بازرگانی بین الملل، اقتصاد مالی
مجله
تحقیقات تجاری بین المللی - International Business Research
دانشگاه
بخش اقتصاد و مدیریت، کالج نساجی چنگدو، چین
کلمات کلیدی
موانع فنی تجارت، چین، تجارت محصولات نساجی، اثر
کلمات کلیدی انگلیسی
Technical Barriers to Trade - China - Textile Product Trade - Effect
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.5539/ibr.v1n3p91
فهرست مطالب
چکیده
1. مفهوم و توسعه موانع فنی تجارت
1.1 استاندارد فنی دقیق و پیچیده
1.2 قوانین و مقررات فنی
1.3 مقررات مدیریت بسته بندی و برچسب محصول
1.4 روش بازرسی
1.5 استاندارد زیست محیطی و اکولوژیک
2. موانع فنی تجارت در صنعت محصولات نساجی امریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن
2.1 امریکا
2.2 اتحادیه اروپا
2.3 ژاپن
3. دلایل مواجهه چین با TBT
3.1 ظهور مجدد حمایت گرایی از تجارت و حفاظت کشورهای خارجی از بازار پوشاک نساجی داخلی
3.2 کشورهای توسعه یافته آگاهی از حفاظت از محیط زیست، ایمنی و بهداشت را تقویت می کنند
3.3 کشورهای توسعه یافته تراز تجاری مطلوب را برای حفاظت از بازار داخلی کاهش می دهند
3.4 چین پشت سر کشورهای غربی در فن آوری و تجهیزات برای تولید قرار دارد و همچنین توانایی رقابت قوی ندارد محصولات نساجی صادراتی چین تقریبا رقابتی نیستند
3.5 چین تکنولوژی غیرپیشرفته و بازرسی تجهیزات و همچنین استاندارد پایین دارد
3.6 شرکت های صادراتی فاقد آگاهی احراز هویت، مکانیسم پاسخ سریع و مکانیسم هشدار زودهنگام هستند
4. اثر TBT بر محصولات نساجی چین
4.1 تاثیر مثبت
4.2 تاثیر منفی
5. روش هایی برای مقابله با TBT برای صادرات محصولات نساجی چین
5.1 روش های اصلی تصویب شده توسط دولت
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

It has been more than five years for China’s entry into WTO. With the decrease of regulations of tariff barrier and non-tariff barrier, the export market of Chinese textile products has been expanded and the market shares have been increased, which arouses great attention of many countries in the world. Some countries increase the limit of import. What should be noticed is the more covert and more agile trade barrier, which becomes the biggest barrier of export of our country’s textile products. This article reviews the concept and content of technical barriers to trade, concludes the condition of technical barriers to trade in the textile product field of America, Europe and Japan, analyzes the reasons of technical barriers to trade combining with Chinese textile product export condition and the effect from technical barriers to trade and finally discusses the measures of dealing with technical barriers to trade and existing problems of Chinese textile product export.

China is the biggest country producing and exporting textile products. The textile industry is China’s traditional predominant industry and pillar industry to gain export profit for the country. Since the reform and opening to the outside of the world, especially after entry into WTO, facing quickly increasing domestic and foreign demand and medium & low level product market, Chinese textile industry has developed greatly. The textile industry is an important industry of Chinese national economy, which plays a very important role in solving employment and expanding export. According to the data of National Development and Reform Commission, in 2007, the export volume of Chinese textile products reached $171.2 billion, which increased by 18.9% than last year and occupied 8.9% of Chinese import-export volume; in 2007, the trade surplus of Chinese textile products occupied 6% of the total national trade surplus. However, Chinese textile product export always faces the widest and the most strict quota limitation and more rigorous trade barriers. With the arising of new trade protectionism, the new trade barriers with the core of technical barriers to trade appear constantly, which results in more and more new trade disputations. Here the author propose a question: what is Technical Barriers to Trade?

5. Measures to Cope with TBT for Chinese Textile Products Export

With the trend of integrative international economy and trade liberalization, and when traditional and non-traditional tariff barriers are dismantled, Western developed countries adopt more covert, less transparent, not easily to be supervised and predicted protective measures---- Technical Barriers to Trade to prevent products of developing countries from entering domestic markets. Therefore, doing research on measures to cope with TBT of developed countries is meaningful for Chinese export trade and production.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بیش از پنج سال از ورود چین به سازمان تجارت جهانی گذشته است. با کاهش مقررات موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، بازار صادرات محصولات نساجی چین گسترش و سهم بازار افزایش یافته است، که توجه بسیاری از کشورهای جهان را جلب نموده است. برخی از کشورها محدودیت واردات را افزایش داده اند. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد موانع تجارت پنهان و چالاک تر است، که به بزرگترین موانع صادرات محصولات نساجی کشور ما تبدیل شده اند.
این مقاله به بررسی مفهوم و محتوای موانع فنی تجارت می پردازد، به جمع بندی وضعیت موانع فنی تجارت در زمینه محصولات نساجی امریکا، اروپا و ژاپن می پردازد، به تجزیه و تحلیل علل موانع فنی تجارت مربوط به شرایط صادرات محصولات نساجی چین و اثر موانع فنی بر تجارت می پردازد و در نهایت به بحث در مورد اقدامات برای مقابله با موانع فنی تجارت و مشکلات موجود بر سر راه صادرات محصولات نساجی چین می پردازد.
چین بزرگترین کشور تولید و صادرات کننده محصولات نساجی است. صنعت نساجی صنعت غالب سنتی چین و صنعت اصلی به منظور کسب سود صادرات برای کشور است. پس از اصلاحات و گشایش به روی جهان خارج، به ویژه پس از ورود به سازمان تجارت جهانی، رویارویی سریع با افزایش تقاضای داخلی و خارجی و بازار محصول سطح متوسط و پایین، صنعت نساجی چین تا حد زیادی توسعه داده شده است. صنعت نساجی صنعت مهم اقتصاد ملی چین است، که نقش بسیار مهمی در حل اشتغال و توسعه صادرات دارد. با توجه به داده های کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، در سال 2007، حجم صادرات محصولات نساجی چینی به 171،200،000،000 $ رسید، که 18.9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت و 8.9 درصد از حجم صادرات و واردات چین را به خود اختصاص داد؛ در سال 2007، مازاد تجاری محصولات نساجی چین 6٪ از کل مازاد تجاری ملی را به خود اختصاص داد.
با این حال، صادرات محصولات نساجی چین همواره با وسیع ترین و سخت ترین محدودیت های سهمیه بندی و موانع تجاری دقیقی مواجه بوده است. با ظهور حمایت های تجاری جدید، موانع تجاری جدید با هسته موانع فنی تجارت به طور مداوم ظهور می یابند، که منجر به مناظره های تجاری جدید بیشتر و بیشتر می شوند. نویسنده در اینجا سوالی را مطرح می سازد: موانع فنی تجارت چه هستند؟
5. روش هایی برای مقابله با TBT برای صادرات محصولات نساجی چین
با وجود روند اقتصاد یکپارچه بین المللی و آزاد سازی تجارت، و هنگامی که موانع تعرفه ای سنتی و غیر سنتی برچیده شده اند، کشورهای توسعه یافته غربی اقدامات حفاظتی پنهان تر کمتر شفاف، که به راحتی قابل نظارت و پیش بینی نیستند را اتخاذ می کنند ---- موانع فنی تجارت برای جلوگیری از ورود محصولات کشورهای در حال توسعه به بازارهای داخلی. بنابراین، انجام تحقیقات بر روی روش هایی برای مقابله با TBT کشورهای توسعه یافته برای تجارت صادرات و تولید چین مهم است.

بدون دیدگاه