ترجمه مقاله مدیریت سود، گزارش سالانه و مقایسه پذیری حسابداری - نشریه Ccsenet

ترجمه مقاله مدیریت سود، گزارش سالانه و مقایسه پذیری حسابداری - نشریه Ccsenet
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدیریت سود، گزارش سالانه و مقایسه پذیری حسابداری
عنوان انگلیسی
Earnings Management, Annual Report Patch and Accounting Comparability
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
18
سال انتشار
2016
نشریه
ccsenet
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
ّ766
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری مالی
مجله
مجله بین المللی تجارت و مدیریت - International Journal of Business and Management
دانشگاه
دانشگاه مهندسی هاربین، چین
کلمات کلیدی
مدیریت سود واقعی (REM)، مدیریت سود تعهدی (AEM)، گزارش سالانه، مقایسه پذیری حسابداری
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مرور منابع
اثرات اقتصادی نجدید ارایه صورت های مالی ( گزارش دهی)
تجدید ار ایه صو رت های ما لی( کزارش) و کیفیت اطلاعات حسا بد ا ر ی
عوامل موثر برمقایسه پذیری
تحلیل نظری و توسعه فرضیه
طرح تحقیق
انتخاب نمونه و داده ها
متغیر های طراحی و مدل تحقیق
مقایسه پذیری حسا بداری
مدیریت سود
گزا رش سا لا نه
سایر متغیر های شاهد
مدل تحقیق
تحلیل تجربی
اماره های توصیفی
تحلیل رگرسیون چند گانه
اثر مدیریت سود واقعی برای گزارش پچ
ازمون استواری
تست استواری مدیریت سود
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Using the Chinese A-share listed firms over the period from 2005 to 2012, this paper examines the relationships between earnings management, annual report patch and accounting comparability. The empirical results indicate that Chinese listed companies tend to release their annual report patch after implementing accrual earnings management, but the Chinese listed companies are not likely to release their annual report patch after implementing real earnings management. Disclosing an annual report patch after implementing earnings management may have a positive impact on accounting comparability. This result indicates that an annual report patch published by sample firms may rectify disclosed errors or earnings management of a previous annual report, as a result accounting information quality will be improved.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله با استفاده از شر کت های پذیرفته شده سهام A چین، در طی دوره 2005 تا 2012، به بررسی روابط بین مدیریت سود، گزا رش سالا نه و مقایسه پذیری حسابداری می پردازد. نتایج تجربی نشان می دهد که شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین تمایل دارند تا گزا رش سا لا نه خود را پس از پیاده سازی و اجرای مدیریت سود تعهد ی منتشر کنند، با این حال شر کت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار چین تمایلی برای انتشار گزا رش سا لا نه خود پس از پیاده سازی و اجرای مدیریت سود واقعی ندارند. افشای گزا رش سا لا نه پس از اجرای مدیریت سود می تواند اثری قوی بر روی مقایسه پذیری حسا بد ا ر ی داشته باشد. این نتایج نشان می دهد که گزا رش سا لا نه منتشر شده توسط شر کت های نمونه می تواند نشان دهنده خطا های افشا شده یا مدیریت سود گز ا ر شا ت سالانه قبلی باشد و در نتیجه کیفیت اطلاعات حسا بد ا ر ی بهبود خواهد یافت.

بدون دیدگاه