ترجمه مقاله مدلسازی دینامیک سیستم یکپارچه برای ارزیابی کمبود آب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلسازی دینامیک سیستم یکپارچه برای ارزیابی کمبود آب - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدلسازی دینامیک سیستم یکپارچه برای ارزیابی کمبود آب: مورد مطالعاتی منطقه Kairoun
عنوان انگلیسی
Integrated System Dynamics Modelling for water scarcity assessment: Case study of the Kairouan region
صفحات مقاله فارسی
36
صفحات مقاله انگلیسی
17
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7755
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی آب و مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع آب
مجله
علوم محیط زیست (Total)
دانشگاه
مرکز سیستم های آب، دانشکده مهندسی، ریاضی و علوم فیزیک، دانشگاه اکستر، انگلستان
کلمات کلیدی
دینامیک سیستم، آبخیز Kairoun، ارزیابی کمبود آب، شبیه سازی منابع آب
فهرست مطالب
چکیده
1. معرفی
2. مدلسازی دینامیک سیستم
3. مدل دینامیک سیستم Kairoun
4. منطقه مورد مطالعه و مباحث آبی مربوطه جاری
5. نتایج و بحث ها
5.1. اجرای مبنا
5.2. تحلیل حساسیت
5.2.1. آزمایش های زیر مدل تقاضای خانگی (آزمایش های 1 تا 12)
5.2.2. آزمایش های زیر مدل تقاضای صنعتی
5.2.3. آزمایش های زیر مدل تقاضای کشاورزی (آزمایش های 19 تا 30)
5.2.4. آزمایش های زیر مدل پمپاژ ساحلی (ازمایش های 31 تا 33 ، جدول 2)
6. خلاصه و نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A System Dynamics Model (SDM) assessing water scarcity and potential impacts of socio-economic policies in a complex hydrological system is developed. The model, simulating water resources deriving from numerous catchment sources and demand from four sectors (domestic, industrial, agricultural, external pumping), contains multiple feedback loops and sub-models. The SDM is applied to the Merguellil catchment, Tunisia; the first time such an integrated model has been developed for the water scarce Kairouan region. The application represents an early step in filling a critical research gap. The focus of this paper is to a) assess the applicability of SDM for assessment of the evolution of a water-scarce catchment and b) to analyse the current and future behaviour of the catchment to evaluate water scarcity, focusing on understanding trends to inform policy. Baseline results indicate aquifer over-exploitation, agreeing with observed trends. If current policy and social behaviour continue, serious aquifer depletion is possible in the not too distant future, with implications for the economy and environment. This is unlikely to occur because policies preventing depletion will be implemented. Sensitivity tests were carried out to show which parameters most impacted aquifer behaviour. Results show non-linear model behaviour. Some tests showed negligible change in behaviour. Others showed unrealistic exponential changes in demand, revenue and aquifer water volume. Policy-realistic parameters giving the greatest positive impact on model behaviour were those controlling per-capita domestic water demand and the pumped volume to coastal cities. All potentially beneficial policy options should be considered, giving the best opportunity for preservation of Kairouan aquifer water quantity/quality, ecologically important habitats and the agricultural socio-economic driver of regional development. SDM is a useful tool for assessing the potential impacts of possible policy measures with respect to the evolution of water scarcity in critical regions. This work was undertaken for the EC FP7 project ‘WASSERMed’

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک مدل دینامیک سیستم (SDM) برای ارزیابی کمبود آب و تاثیرات بالقوه سیاست های اقتصادی-اجتماعی در یک سیستم هیدرولوژیکی پیچیده گسترش یافته است. این مدل ، شبیه ساز منابع آب استخراج شده از منابع متعدد آبخیز و تقاضای چهار بخش (خانگی ، صنعتی ، کشاورزی ، پمپاژ خارجی) ، شامل زیر مدلها و حلقه های بازخورد متعددی است. SDM برای آبخیز Merguellil تونس به کار می رود ؛ این اولین باری است که چنین مدل یکپارچه ای برای منطقه دارای کمبود آب Kairouan ایجاد شده است. این کاربرد گام اولیه برای پر کردن یک شکاف تحقیقاتی بسیار مهم است. تمرکز این مقاله بر a) ارزیابی قابلیت اجرای SDM برای ارزیابی تکامل یک آبخیز با کمبود آب و b) تحلیل رفتار فعلی و آینده آبخیر برای ارزیابی کمبود آب با تمرکز بر روندهای مفهومی برای آگاهی از سیاست ها ، می باشد.
نتایج مبنا نشان می دهند که استخراج آبخیز با روندهای مشاهده شده مطابقت دارد. اگر سیاست فعلی و رفتار اجتماعی ادامه یابد ، احتمال تخلیه شدید آبخیز در آینده نه چندان دور همراه با اثرات اقتصادی و محیط زیستی وجود دارد. به علت اجرای سیاست های پیشگیری کننده از تخلیه ، وقوع این امر غیر محتمل خواهد بود. برای نشان دادن پارامترهایی که بیشترین تاثیر را بر رفتار آبخیز دارند ، آزمایش های حساسیت انجام شد. نتایج این آزمایش ها رفتار غیر خطی مدل را نشان دادند. بعضی از آزمایش ها تغییر ناچیز رفتار و بقیه آزمایش ها تغییرات نمایی غیر واقعی تقاضا ، سود و حجم آب آبخیز را نشان دادند. پارامترهای سیاست واقع گرایانه ای که بیشترین تاثیر مثبت را بر رفتار مدل داشتند ، پارامترهای کنترل کننده سرانه تقاضای خانگی و حجم پمپاژ برای شهرهای ساحلی بودند. برای دستیابی به بهترین فرصت برای حفظ کمیت/کیفیت آبخیز Kairoun ، عادت های مهم اکولوژیک و اجرا کننده اقتصادی-اجتماعی کشاورزی توسعه منطقه ای ، همه سیاست های مفید بالقوه باید در نظر گرفته شوند . SDM ابزاری مفید برای ارزیابی تاثیرات بالقوه سیاست های احتمالی در زمینه سیر تکاملی کمبود آب در مناطق بحرانی است. این کار برای پروژه EC FP7 "WASSERMed" انجام گرفت.

بدون دیدگاه