ترجمه مقاله فشار خشکسالی و تاثیر آن بر تولید ذرت و تحمل به خشکی از طریق پتاسیم

ترجمه مقاله فشار خشکسالی و تاثیر آن بر تولید ذرت و تحمل به خشکی از طریق پتاسیم
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فشار خشکسالی و تاثیر آن بر تولید ذرت و توسعه روش مقاومت در برابر خشکسالی با استفاده از پتاسیم
عنوان انگلیسی
DROUGHT STRESS, ITS EFFECT ON MAIZE PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF DROUGHT TOLERANCE THROUGH POTASSIUM APPLICATION
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2013
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
5777
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
سیاست و توسعه کشاورزی، اکولوژی گیاهان زراعتی و علوم و تکنولوژی بذر
مجله
تحقیقات زراعی در مولدووا
دانشگاه
گروه زراعت، دانشگاه کشاورزی، پاکستان
کلمات کلیدی
تنش خشکی، ذرت، رشد، تحمل به خشکی، پتاسیم
فهرست مطالب
چکیده
تاثیر های فشار خشک سالی بر مزارع ذرت
تاثیر خشک سالی بر تشکیل جوانه
تاثیر خشک سالی روی رشد گیاهی
تاثیر خشک سالی روی رشد ریشه
تاثیر خشک سالی روی فعالیت های فوتو سنتزی
تاثیر خشک سالی روی گونه های واکنشی اکسیژن (ROS )
تاثیر روی رشد مولدی
A تاثیر روی مرحله قبل از شکوفه دهی
B تاثیر خشکی روی وقفه های گل دهی
تاثیر خشک سالی روی بازدهی دانه ها
تولید ذرت در محیط خشک سالی
القای تحمل خشک سالی در ذرت ها
استفاده از پتاسیم (K) برای تحمل خشک سالی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Today, the world is facing many problems for crop production among them drought is the most dangerous. Here in this paper we have reviewed the threat of drought to food security in future especially related to maize production. Water is a cooling agent plays an important role in the functioning of plant body. Drought stress have deleterious effects on the seedling establishment, vegetative growth, photosynthesis, root growth, anthesis, anthesis-silking interval, pollination and grain formation in maize crop. The deleterious effects of drought can be mediated by application of nutrients which may enhance tolerance to drought stress. Among the nutrients potassium can enhance the tolerance in maize plant for drought stress. The application of potassium enhanced root growth and stem elongation. Similarly, potassium increased leaf water potential, osmotic potential and turgor potential under drought stress. Likewise, gas exchange parameters are improved by potassium. Application of potassium enhanced the photosynthetic rate and has better effect on other attributes. Most importantly potassium is greatly helpful in transport of sugars prepared in leaves to fruit. Potassium enhanced the yield and yield related parameters of maize crop. It seems quite important to study the role of potassium for increasing the plant tolerance to drought stress and to increase yield of crop under drought stress.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
امروزه دنیا با شکلات بسیاری برای تولید ذرت رو به رو است که خشک سالی مهم ترین آن ها است. در این مقاله ما تاثیر خشک سالی را بر امنیت غذایی ، مخصوصا تولید ذرت بررسی میکنیم. آب به عنوان یک عامل خنک کننده است که یک نقش مهم در بدن گیاه در حال کار ایفا میکند. فشار های خشک سالی تاثیر های بسیار بدی روی تشکیل جوانه ها ، رشد گیاهی ، فوتو سنتز ، رشد ریشه ، گرده افشانی ، وقفه های گرده افشانی ، رشد و تشکیل حبوبات در ذرت دارد. تاثیر های فشار خشک سالی را میتوان با استفاده از مواد غذایی ای که تحمل خشک سالی را برای گیاه آسان تر میکند ، مانند پتاسیم ، تعدیل کرد. استفاده از پتاسیم موجب بهبود رشد ریشه و افزایش طول ساقه شد. به طور مشابه ، پتاسیم پتانسیل آبی برگ ها را در فشار های خشک سالی افزایش داد. همچنین ، پارامتر های تعویض گاز نیز توسط پتاسیم بهبود داده شد. استفاده از پتاسیم نرخ فوتو سنتز را بهبود داده و تاثیر بهتری روی دیگر ویژگی ها داشت. از همه مهمتر که پتاسیم نقش مهمی در انتقال شکر از برگ ها به میوه ها دارد. پتاسیم موجب بهبود کارایی و پارامتر های بازدهی مرتبط با ذرت شد. مهم است که تاثیر و بازدهی پتاسیم را برای مقابله با فشار های خشک سالی و افزایش بازدهی رشد ذرت در خشک سالی ، بررسی و مطالعه شود.

بدون دیدگاه