تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر بیهوشی دسولفوران – رمی فنتانیل در مقایسه با پروپوفول – رمی فنتانیل بر روی اکسیژن شریانی – نشریه BMC

عنوان فارسی: اثر بیهوشی دسولفوران - رمی فنتانیل در مقایسه با پروپوفول - رمی فنتانیل بر روی اکسیژن شریانی در طی تهویه یک ریه ‌ای برای جراحی توراکوسکوپی
عنوان انگلیسی: Effect of desflurane-remifentanil vs. Propofol-remifentanil anesthesia on arterial oxygenation during one-lung ventilation for thoracoscopic surgery: a prospective randomized trial
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2017 نشریه : BMC
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F635 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 826.28Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: بیهوشی و هوشبری
مجله: بیهوشی - Anesthesiology
دانشگاه: گروه پزشکی بیهوشی و درد، بیمارستان دانشگاه ملی سئول، کره جنوبی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
بخش هایی از این مقاله ترجمه نشده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

روش‌ها

نتایج

بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Background

One-lung ventilation (OLV) during thoracic surgery can rapidly result in impaired systemic oxygenation. The grade of hypoxemia during OLV is mainly influenced by an increase in shunt and dead space. Hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) is a physiological protective mechanism that diverts pulmonary perfusion from the non-ventilated to the ventilated area of the lung, thereby decreasing the shunt of unsaturated blood and ameliorating the degree of hypoxemia. This physiologic modulation is influenced by numerous factors such as various drugs, temperature, acid– base status, airway pressure, patient position, and cardiac output [1]. In numerous animal studies and in studies of isolated lungs, HPV has been shown to be modulated by volatile anesthetics [1–5]. However, human studies have yielded inconsistent results regarding the effects of different anesthetics on systemic oxygenation during OLV [6–10]. Moreover, the effects of desflurane-remifentanil balanced anesthesia have not been evaluated in a clinical study. Most halogenated inhaled anesthetics are characterized by its dose-dependent systemic vasodilatory effect [11–14]. We hypothesized that the vasodilatory effect of desflurane may affect any protective role of HPV, thus impair oxygenation during OLV, even when it is used as a balanced anesthesia, compared with total intravenous anesthesia (TIVA). To evaluate this hypothesis, we compared the effects of two commonly used modern anesthetics, desflurane and propofol, with concomitant remifentanil continuous infusion in both arms, on systemic oxygenation during OLV for video-assisted thoracoscopic surgery.

نمونه متن ترجمه

مقدمه

تهویه یک ریه‌ای (OLV) در طی جراحی قفسه سینه می‌تواند سریعاً منجر به اختلال اکسیژناسیون سیستمی می‌شود. درجه هیپوکسمی در طی OLV عمدتاً تحت تأثیر افزایش شانت و فضای مرده است. انقباض عروق خونی ریوی هیپوکسیک (HPV) یک مکانیسم حفاظتی فیزیولوژیک می‌باشد که پرفیوژن کلیوی را از منطقه تهویه نشده به منطقه تهویه شده ریه منحرف کرده و به موجب آن شانت خون غیر اشباع را کاهش داده و درجه هیپوکسی را اصلاح می‌کند. این تعدیل فیزیولوژیک تحت تأثیر عوامل متعددی نظیر داروهای مختلف دما، وضعیت اسید-باز، فشار مجاری هوا، موقعیت بیمار و برون ده قلبی است (1). در مطالعات حیوانی مختلف و در مطالعات بر روی ریه‌ها، نتایج نشان داد که HPV از طریق داروهای بیهوشی فرار تنظیم می‌شود (1-2-3-4-5). با این حال، مطالعات انسانی منجر به نتایج متناقضی از حیث اثرات داروهای بیهوشی متفاوت بر روی اکسیژناسیون سیستمی در طی OLV شده است (6-7-8-9-10). به علاوه اثرات داروهای بیهوشی دسولفوران-رمی فنتانیل در مطالعه بالینی ارزیابی نشده است.

بیشتر داروهای بیهوشی استنشاقی هالوژنه با اثر اتساع عروقی سیستمی وابسته به دوز همراه هستند (11-12-13-14). فرضیه ما این بود که اثر اتساع عروقی دسولفوران می‌تواند بر نقش حفاظتی HPV اثر گذاشته، موجب اختلال در اکسیژناسیون در طی OLV می‌شود حتی زمانی که به عنوان یک داروی بیهوشی متعادل در مقایسه با بیهوشی کل داخل وریدی (TIVA) استفاده شود. برای ارزیابی این فرضیه، ما اقدام به مقایسه اثرات دو داروی بیهوشی مدرن، دسولفوران و پروپوفول با اینفیوژن پیوسته رمیفنتانیل در هر دو بازو، بر روی اکسیژناسیون سیستمی در طی OLV برای جراحی توراسکوپی به کمک ویدئو کردیم.