ترجمه مقاله ویژگی های سیستئین اضافه شده به فیلم های پروتئین سویا - گلوتن گندم - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ویژگی های سیستئین اضافه شده به فیلم های پروتئین سویا - گلوتن گندم - نشریه وایلی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ویژگی های سیستئین اضافه شده به فیلم های پروتئین سویا - گلوتن گندم
عنوان انگلیسی
Properties of Cysteine-Added Soy Protein–Wheat Gluten Films
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
1999
نشریه
وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8794
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی
مجله
مجله علوم مواد غذایی - JOURNAL OF FOOD SCIENCE
دانشگاه
گروه علوم غذا، دانشگاه آرکانزاس، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
گلوتن گندم، SPI، فیلم، سیستئین
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
آماده سازی فیلم پروتئین سویا-گلوتن گندم
ضخامت فیلم
خواص مکانیکی
تراکم پیوند دی سولفیدی در محلول های فیلم
نفوذپذیری ظاهری به بخار آب (WVP app)
نفوذپذیری به اکسیژن
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج و بحث
ضخامت فیلم
تاثیر افزودن سیستئین بر خواص مکانیکی فیلم
اثرات غلظت های پروتئین سویا-گلوتن گندم بر ویژگی های مکانیکی فیلم
تاثیر pH بر خواص مکانیکی فیلم
نفوذپذیری ظاهری به بخار آب (WVP)
نفوذپذیری به اکسیژن
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Soy and wheat proteins as film ingredients are advantageous due to relative abundance, biodegradability, and their renewable nature. Research objectives were to evaluate effectiveness of gluten and cysteine addition in improving properties of soy protein-based films. Thickness, mechanical, and barrier properties were evaluated. Gluten addition and pH 3.0 lowered water vapor permeability and thickness. Mechanical properties were enhanced at pH 7.0 with cysteine addition. Cysteine increased tensile strength of some treatments due to increase in disulfide bond formation. Best compromise between barrier and mechanical properties was observed for the cysteine-added soy:gluten (4:1) film at pH 7.0. These films could find application as primary packaging for low moisture foods.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پروتئین های سویا و گندم به عنوان اجزای فیلم، بسیار مفید هستند که به دلیل فراوانی بالا، تجزیه پذیری زیستی و ماهیت تجدید پذیری آن‌ها است. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر افزودن گلوتن و سیسئتین در بهبود ویژگی های فیلم های با پایه پروتئین سویا است. ویژگی هایی مانند ضخامت و خواص مکانیکی و حفاظتی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. افزودن گلوتن و pH برابر با 3 میزان نفوذپذیری به آب و ضخامت آن را کاهش داد. ویژگی های مکانیکی در pH برابر با 7 و افزودن سیستئین بهبود یافت. سیستئین باعث افزیش استحکام کششی (TS) برخی از تیمارها می شود که به دلیل افزایش تشکیل پیوندهای دی سولفیدی در آن هاست. بهترین حالت بین ویژگی های محافظتی و مکانیکی در فیلم سویا: گلوتن با نسبت 4 به 1 که سیستئین به آن اضافه شده بود و در pH برابر با 7 مشاهده شد. این فیلم را می توان به عنوان بسته بندی رویی غذاهای با رطوبت پایین مورد استفاده قرار داد.