تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر فرهنگ، عواطف، نامشهودی و نشانه های جوی روی رفتار آنلاین – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تاثیر فرهنگ، عواطف، نامشهودی و نشانه های جوی روی رفتار آنلاین
عنوان انگلیسی: The influence of culture, emotions, intangibility, and atmospheric cues on online behavior
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : F1298
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.32Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: بازاریابی، مدیریت کسب و کار، مدیریت فناوری الطلاعات، تجارت الکترونیک
مجله: مجله پژوهش کسب و کار - Journal of Business Research
دانشگاه: گروه بازاریابی، دانشکده کسب و کار جان ملسون، دانشگاه کنکوردیا، کانادا
کلمات کلیدی: عواطف، نامشهودی، نشانه های جوی وب سایت، رفتار مصرف کننده آنلاین، فرهنگ
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.05.011
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-مروری بر مطالعات

2-1-عواطف

2-2 جو سایت

2-3-قابلیت مشهود بودن خدمات

2-4-فرهنگ ملی و رفتار مشتری

3-روش شناسی

3-1-اندازه گیری

3-2-تحلیل و یافته ها

4-بحث و دلالت های حاشیه ای

5-محدودیت و تحقیقات آتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper examines how emotions and website atmospheric cues influence service tangibility and consumer attitudes. The proposed model was compared across three cultures: North America (Canada and U.S.), China, and the Middle East. The findings support the overall model and demonstrate several non-invariant paths across the groups. Particularly, the results suggest how the influences of two emotional dimensions (pleasure and dominance) on consumer perceptions of site atmospherics vary across cultures. Moreover, the effects of service tangibility dimensions (physical tangibility, specificity, and mental tangibility) on consumers' attitudes toward the website and service vary significantly across the three cultures. Mental tangibility has the greatest influence on North American customers' attitudes, while physical tangibility and specificity have the greatest impact on Chinese and Middle Eastern customers' attitudes, respectively.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به بررسی این امر می پردازد که چگونه عواطف و نشانه های جوی وب سایت بر مشهودیت خدمات و نگرشهای مشتری اثر می گذارد. مدل مطرح شده بین سه فرهنگ مقایسه شده است. امریکای شمالی (کانادا و امریکا)، چین و خاورمیانه. یافته ها از مدل کلی حمایت کرده و نشان از چندین مسیر غیر ثابت بین گروه ها دارد. بویژه نتایج حاکی از آن است که چگونه تاثیرات دو بعد عاطفی (لذت و نفوذ) روی ادراکات مصرف کننده از جو سایت بین فرهنگها متفاوت است. وانگهی، اثرات ابعاد مشهودبودن خدمات (مشهودیت فیزیکی، اختصاصی بودن، و مشهودیت ذهنی) روی نگرشهای مصرف کنندگان نسبت به وب سایت و خدمات به طور معنی داری بین سه فرهنگ متفاو تاست. مشهودیت ذهنی بزرگترین تاثیر را روی نگرشهای مشتریان امریکای شمالی دارد درحالیکه مشهودیت فیزیکی و اختصاصی بودن بزرگترین اثر را روی نگرشهای به ترتیب مشتریان چینی و خاورمیانه دارد.