ترجمه مقاله هماهنگی زمانبندی نسل با شارژ PEV ها در میکرو شبکه های صنعتی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله هماهنگی زمانبندی نسل با شارژ PEV ها در میکرو شبکه های صنعتی - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
هماهنگی زمانبندی نسل با شارژ PEV ها در میکرو شبکه های صنعتی
عنوان انگلیسی
Coordination of Generation Scheduling with PEVs Charging in Industrial Microgrids
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2013
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7816
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
سیستم های قدرت، مهندسی الکترونیک و مهندسی کنترل
مجله
یافته ها در زمینه سیستم های قدرت - TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
دانشگاه
گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
کلمات کلیدی
(CHP) قدرت و حرارت ترکیب شده، جریان قدرت بهینه دینامیکی، میکرو شبکه صنعتی، (PV) فتوولتائیک، (PEV) وسیله نقلیه الکتریکی پلاگین
فهرست مطالب
چکیده
فهرست علائم
1. مقدمه
2. میکرو شبکه های صنعتی با سیستم های نسل PV و PEVهای همراه شده با مخازن PV
الف. (IMGها) میکرو شبکه های صنعتی
ب. همکاری PEVها در IMGها
ج. سیستم های نسل PV در IMGها
3. فرمولبندی زمانبندی نسل حرارتی و برقی در IMGها
الف. تابع هدف
ب. متغیرهای تصمیم گیری
ج. محدودیت های مسئله
4. سیستم تست IMG با سیستم های نسل PV و PEVها همراه با مخازن PV
5. نتایج شبیه سازی
6. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Conventional industrial microgrids (IMGs) consist of factories with distributed energy resources (DERs) and electric loads that rely on combined heat and power (CHP) systems while the developing IMGs are expected to also include renewable DERs and plug-in electric vehicles (PEVs) with different vehicle ratings and charging characteristics. This paper presents an electricity and heat generation scheduling method coordinated with PEV charging in an IMG considering photovoltaic (PV) generation systems coupled with PV storages. The proposed method is based on dynamic optimal power flow (DOPF) over a 24-hour period and includes security-constrained optimal power flow (SCOPF), IMG’s factories constraints, PV storage constraints and PEVs dynamic charging constraints. It will utilize the generators waste heat to fulfill thermal requirements while considering the status of renewable DERs to decrease the overall cost of IMGs. To demonstrate the effectiveness of the proposed method, detailed simulation results are presented and analyzed for an 18-bus IMG consisting of 12 factories and 6 types of PEVs without/with PV generation systems operating in grid-connected and stand-alone modes. The main contribution is including PEVs with dynamic constraints that have changed the nature of scheduling formulation from a simple hourly OPF to a dynamic OPF.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

(IMGها) میکرو شبکه های صنعتی معمولی شامل کارخانجاتی با (DERها) منابع انرژی توزیع شده و بارهای الکتریکی هستند که متکی بر سیستم های (CHP) قدرت و حرارت ترکیب شده است در حالی که انتظار می رود توسعه IMGها نیز شامل DERهای تجدیدپذیر و (PEVها) دستگاه های الکتریکی پلاگین با رتبه بندی-های مختلف دستگاه و مشخصات شارژ باشد. این مقاله روش زمانبندی نسل حرارتی و برقی هماهنگ شده با شارژ PEV در IMG با در نظر گرفتن سیستم های نسل (PV) فتوولتائیک جفت شده با مخازن PV را ارائه می کند. روش ارائه شده مبتنی بر (DOPE) جریان قدرت بهینه دینامیکی در طول یک دوره 24 ساعته است و شامل (SCOPE) جریان قدرت بهینه امنیت محدود یافته، محدودیت های کارخانجات IMG، محدودیت های ذخیره-سازی PV و محدودیت های شارژ دینامیکی PEVها است. این گرمای اتلافی ژنراتورها را استفاده می کند تا الزامات حرارتی را برآورده سازد در حالی که وضعیت DERهای تجدیدپذیر به منظور کاهش هزینه کلی IMGها در نظر گرفته می شود. برای نشان دادن اثربخشی روش ارائه شده، نتایج شبیه سازی دقیق برای IMG هیجده باسه متشکل از 12 کارخانه و 6 نوع از PEV با/ بدون سیستم های تولید فعال در حالات مستقل و متصل به شبکه ارائه و آنالیز می شود. سهم عمده شامل PEVها با محدودیت های دینامیکی است که ماهیت فرمولبندی زمانبندی از OPF ساعتی ساده برای OPF دینامیکی تغییر می کند.


بدون دیدگاه