ترجمه مقاله یک مدیریت و جایگذاری منبع جامع برای مجازی سازی عملکرد شبکه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک مدیریت و جایگذاری منبع جامع برای مجازی سازی عملکرد شبکه - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک مدیریت و جایگذاری منبع جامع برای مجازی سازی عملکرد شبکه
عنوان انگلیسی
A Comprehensive Resource Management and Placement for Network Function Virtualization
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2017
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
کنفرانس
کد محصول
F1527
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی فناوری اطلاعات، شبکه های کامپیوتری و سامانه های شبکه ای
کنفرانس
کنفرانس در مورد نرم افزارسازی شبکه - Conference on Network Softwarization
دانشگاه
دانشگاه های UPMC سوربن ، آزمایشگاه LIP6 ، فرانسه
کلمات کلیدی
NFV، مجازی سازی تابع شبکه، تخصیص منابع، بهینه سازی و حرکت
کلمات کلیدی انگلیسی
NFV - Network Function Virtualization - resource allocation - optimization and migration
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1109/NETSOFT.2017.8004197
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-کارهای مرتبط
3- مراحل مقدماتی
A- شرح سیستم
محدودیت ها
4- الگوریتم مطرح شده
الف-حالت OFFLINE
ب) حالت ONLINE
5-ارزیابی
الف-تنظیم پارامتر
ب-حالت OFFLINE
ج-حالت ONLINE
6-نتیجه گیری و کارهای آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Network service providers have to cope with the growing on-demand need from end-users as well as the diversity of usage. The softwerization and cloudification of the network components offer an interesting solution to achieve the agility necessary to dynamically match the requirement with the level of resource consumption. This materializes with the deployment of Network Functions Virtualization (NFV) where Virtual Network Functions (VNFs) may be chained together to create network services. This paper explores important design and architectural issues related to this approach. We study the resource allocation problem in an NFV system for minimizing its cost under constraints on interconnectivity among VNFs, system resources, and service requirements. We formalize the problem in a comprehensive manner taking into account a broad set of relevant parameters. The static (offline) and dynamic (online) cases are considered. We propose and analyze three heuristic algorithms: two for handling large dimensions of the offline problem and one designed to address the online scenario. The evaluation shows that our solutions outperform the state of the art [1] with respect to critical performance index. Finally, we focus on the online scenario, evaluate the impact of migrating a set of running demands, and propose a simple migration technique.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
فراهم کنندگان خدمات شبکه باید با نیاز برحسب تقاضای رو به رشد از سوی کاربران نهایی و نیز تنوع استفاده سازگاری یابند. نرم افزاری سازی و ابری سازی مولفه های شبکه یک راه حل جالب را برای حصول سرعت لازم برای تطابق پویا با الزامات با سطح مصرف منبع ارائه می دهد. این امر با استقرار مجازی سازی توابع شبکه NFV تحقق می یابد که طی آن توابع شبکه مجازی VNF می تواند با هم زنجیره سازی شود تا خدمات شبکه را بوجود آورد. این مقاله به بررسی طراحی مهم و مسائل معماری راجع به این شیوه می پردازد. ما درباره مسئله تخصیص منبع در یک سیستم NFV برای حداقل سازی هزینه آن تحت محدودیت ها روی ارتباطات بینابینی در میان VNFها، منابع سیستم و الزامات خدمات مطالعه کرده ایم. ما مسئله را به حالت جامع با درنظرگیری مجموعه وسیعی از پارامترهای مرتبط در فرمولهایی تنظیم کرده ایم. حالت های ایستا (افلاین) و پویا (انلاین) درنظر گرفته شده اند. ما سه الگوریتم ابتکاری را مطرح کرده و تحلیل کرده ایم: دو تا برای رویارویی با ابعاد بزرگ مسئله افلاین و یکی برای مطرح سازی سناریوی انلاین طراحی شده است. ارزیابی نشان می دهد که راه حل های ما از نوع پیشرفته از لحاظ شاخص عملکرد حیاتی بهتر عمل کرده است. سرانجام اینکه ما بر سناریوی انلاین متمرکز می شویم که به ارزیابی اثر حرکت یک مجموعه تقاضاهای در حال اجرا می پردازد و یک تکنیک حرکت ساده را مطرح می کنیم.

بدون دیدگاه