ترجمه مقاله مطالعه مقایسه ای بر روی ماهیت و قدرت پیوندهای O-O، S-S ، Se-Se - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه مقایسه ای بر روی ماهیت و قدرت پیوندهای O-O، S-S ، Se-Se - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعه مقایسه ای بر روی ماهیت و قدرت پیوندهای O-O، S-S ، Se-Se
عنوان انگلیسی
A comparative study on the nature and strength of O–O, S–S, and Se–Se bond
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2007
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8483
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی آلی و شیمی محض
مجله
مجله ساختار مولکولی: THEOCHEM
دانشگاه
گروه شیمی، دانشگاه گورو ناناک، هند
کلمات کلیدی
دی سلنیدها، دیسولفید، مانع چرخشی، BDE، تجزیه و تحلیل NBO
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2.جزئیات محاسبه
3.نتایج و بحث
4.توصیفگرهای واکنشپذیری
5.دی سلنیدها بعنوان رونوشتی ازانزیم گلوتاتیون پراکسیداز
6.نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
1. Introduction The chalcogen elements oxygen, sulfur, and selenium are the constituents of functional groups in biomolecules fulfilling a variety of important biological functions. The electronic structure of valence shell (s2 p4 ) makes these elements redox active [1]. Oxygen occurs in just a few oxidation states between 0 (molecular oxygen) and 2 (water). In contrast sulfur and selenium are present in oxidation states ranging from 2 to +6 [2,3]. It is interesting to note that H2O2 is a well-known oxidizing agent while H2Se2 acts as antioxidant [4]. In aerobic organisms, during the reduction of oxygen by electron transfer systems of mitochondria, small amounts of O2H2, O2, and HO are generated. Structural damage to bimolecules of a wide variety (DNA, proteins, carbohydrates, and lipids) is a consequence of oxidation reactions of these species collectively named as oxidative stress [5,6]. Oxidative stress is associated with many human diseases ranging from neurodegenerative and auto inflammatory conditions such as Alzheimer’s disease [7], rheumatoid arthritis, diabetes, and cancer [8]. The defense mechanism of mammalian cells involves reducing action of glutathione on H2O2 with the formation of H2O and disulfide [9]. Se
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
1.مقدمه
عناصر کالکوژنی مثل اکسیژن، گوگرد و سلنیم، دسته ای از گروههای عاملی هستند که در بسیاری از فعالیتهای بیولوژیکی مهم نقش ایفامیکنند. ساختار الکترونی لایۀ والانس این عناصر، S2 P4 ، سبب میشود این عناصر بصورت ردوکس عمل کنند (اکسنده- کاهنده هستند یعنی هم قادر به اکسایش هستند و هم میتوانند در فرایندهای احیا شرکت کنند). عدد اکسایش اکسیژن از 0 (اکسیژن مولکولی ) تا 2- (در آب) تغییر میکند. برای گوگرد و سلنیم حالات اکسایش بین 2- تا 6+ متغیر است . جالب است بدانیم همچنانکه H2O2 یک اکسنده قوی است برخلاف آن H2Se2 بصورت یک آنتی اکسیدان عمل میکند. در ارگانیسمهای هوازی در طی فرایند کاهش اکسیژن بواسطه انتقال الکترون از سیستمهای درون سلولی بنام میتوکندری ، مقادیر کمی از HO و O2 و H2O2 بوجود می آیند. صدمات ساختاری وارد شده به مولکولهای زیستی که شامل (مولکول DNA، پروتئینها، کربوهیدراتها و لیپیدها) میباشند ، نتیجۀ یک واکنش اکسیداسیونی است که برروری این گونه ها اعمال شده است که در کل به این واکنشهای اکسیداسیونی فشار اکسیداتیو گفته میشود. فشار اکسیداتیو سبب بیماریهایی در انسان میشود که شامل گروهی از بیماریهای مخرب سلولهای عصبی و بیماریهای خودالتهابی همچون بیماری آلزایمر، آرتریت روماتوئید، دیابت و بیماری سرطان میشود. مکانیسم دفاعی سلولهای بدن پستانداران عبارتست از فرایند احیایی که ترکیب زیستی گلوتاتیون ،GSH ، برروی مولکول H2O2 اعمال کرده و در طی آن H2O و دی سولفید تشکیل میشود.

بدون دیدگاه