ترجمه مقاله از اعضای جامعه مجازی تا خریداران تجارت الکترونیک C2C - نشریه الزویر

ترجمه مقاله از اعضای جامعه مجازی تا خریداران تجارت الکترونیک C2C - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
از اعضای جامعه مجازی تا خریداران تجارت الکترونیک C2C: اعتماد در جوامع مجازی و اثر آن بر قصد خرید مصرف کنندگان
عنوان انگلیسی
From virtual community members to C2C e-commerce buyers: Trust in virtual communities and its effect on consumers’ purchase intention
صفحات مقاله فارسی
32
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F788
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
تجارت الکترونیک، مدیریت فناوری اطلاعات و بازاریابی
مجله
تحقیقات تجارت الکترونیک و کاربردهای آن - Electronic Commerce Research and Applications
دانشگاه
دانشکده مدیریت، دانشگاه علم و صنعت Huazhong، چین
کلمات کلیدی
جوامع مجازی، اعتماد،جست و جوی اطلاعات، خرید
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مرور منابع
2.1 تعاریف و انواع جوامع مجازی
2.2 اعتماد به فروشنده/وب سایت و اعتماد در جوامع مجازی
3.1 سابقه اعتماد دانش محور: آشنایی
3.2 سابقه ی اعتماد مبتنی بر ویژگی:تشابه ادراک شده
3.3سابقه ی اعتماد مبتنی بر نهاد:تضمین ساختاری
3.4 سابقه ی اعتماد مبتنی بر شخصیت:تمایل به اعتماد
3.5اعتماد به وبسایت یا فروشنده
3.6 برایند های اعتماد مربوط به رفتار خرید مصرف کننده
4. روش
4.1 جامعه مجازی تائوبو
4.2 ایجاد پرسشنامه
4.3 جمع آوری داده
4.4 تحلیل داد ها
4.4.1تحلیل پایایی و روایی
4.4.2 آزمون فرضیه
5.بحث
5.1 خلاصه نتایج
5.2 اهمیت ها و محدودیت ها
5.3 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
6. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In China, major C2C websites are focusing on increasing their customer bases by converting members of their virtual communities (VCs) into C2C buyers and sellers. This phenomenon is called e-commerce based on social networks (ENS). The current research analyzes what factors affect trust building among VC members and how this trust influences the trust in the C2C website or vendor. We propose and empirically test a model of trust in VCs based on the trust formation mechanism. Using data collected from Taobao Virtual Community, we show that familiarity, perceived similarity, structural assurance, and trust propensity are important antecedents to trust in members in VCs. Analyses of the two kinds of trust show that trust in members’ ability significantly affects three dimensions of trust in the vendor/website in terms of ability, integrity, and benevolence. In addition, trust in members’ integrity and benevolence stimulates the purchase intention and trust in the vendor/website’s ability positively affects the intention to get information and the purchase intention.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در چین، هدف عمده وب سایت های C2C ، افزایش پایگاه های مشتریان با تبدیل اعضای جوامع مجازی حود(VC) به خریداران و فروشندگان C2C می باشد. این پدیده موسوم به تجارت الکترونیک مبتنی بر شبکه های اجتماعی (ENS) است. مطالعه حاضر به تحلیل عوامل موثر بر اعتماد سازی میان اعضای VC و چگونگی اثر این اعتماد بر اعتماد در وب سایت C2C یا فروشنده می پردازد. ما مدل اعتماد در جوامع مجازی را پیشنهاد کرده و آن را بر اساس مکانیسم تشکیل اعتماد تست می کنیم. با استفاده از داده های جمع آوری شده از جامعه مجازی تائوبو، نشان می دهیم که آشنایایی،تشابه ادارک شده،تضمین ساختاری و تمایل اعتماد پیش زمینه های مهم اعتماد در اعضای جوامع مجازی می باشند.تحلیل دو نوع اعتماد نشان می دهد که اعتماد به توانایی اعضا، اثر معنی داری بر سه بعد اعتماد در وب سایت/فروشنده از حیث توانایی، صداقت و خیر خواهی دارد. به علاوه، اعتماد به صداقت و خیرخواهی موجب تحریک قصد خرید شده و اعتماد به توانایی فروشنده/وب سایت اثر مثبتی بر روی قصد کسب اطلاعات و قصد خرید می گذارد.

بدون دیدگاه