ترجمه مقاله مطالعه چندسطحی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه چندسطحی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کاریزما و تغییر سازمانی: مطالعه ای چندسطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی
عنوان انگلیسی
Charisma and organizational change: A multilevel study of perceived charisma, commitment to change and team performance
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4768
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی
مجله
فصلنامه رهبری
دانشگاه
دانشگاه هایدلبرگ، آلمان
کلمات کلیدی
کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر، عملکرد تیمی، تعدیل چندسطحی، رابطه پایین به بالا
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مبانی نظری
1.2. رفتارهای مشوقِ تغییر در رهبر و کاریزمای ادراک شده رهبر
2.2. کاریزمای ادراک شده و تعهد پیروان به تغییر
2.3. تعهد پیروان به تغییر و عملکرد تیمی
4.2. تعدیل چندسطحی از طریق کاریزمای ادراک شده و تعهد به تغییر
3. روش ها
1.3. نمونه و رویه ها
2.3. معیارها
1.2.3. رفتارهای مشوقِ تغییر در رهبران
2.2.3. ادراک کاریزمای رهبر
3.2.3. تعهد به تغییر
4.2.3. عملکرد تیمی
5.2.3. کنترل ها
3.3. تحلیل
4. نتایج
1.4. آمار توصیفی
2.4. روایی افتراقی متغیرها
3.4. آزمون فرضیات
5. بحث
1.5. نتایج نظری
2.5. مسیرهای پژوهش و اقدام
3.5. نقاط قوت و محدودیت ها
4.5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

What makes people perceive a leader as charismatic, and how do team leaders obtain performance outcomes from their followers? We examine leaders in times of organizational change and investigate the mechanisms through which leaders' change-promoting behaviors are associated with team performance. In a multilevel mediation model, we propose that the indirect relationship between change-promoting behaviors and team performance is sequentially transmitted through followers' perceptions of charisma and followers' commitment to change. A study of 33 leaders and 142 followers provides empirical support for the model, using multilevel structural equation modeling to analyze top-down relationships between leaders and followers and bottom-up relationships between followers and team outcomes. Results suggest that team leaders are perceived as more charismatic when they engage in change-promoting behaviors. These behaviors facilitate team performance through individual followers' perceived charisma and commitment to change.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
چه عاملی باعث می شود تا افراد رهبر خود را کاریزماتیک بدانند و رهبران تیم چگونه نتایج عملکرد را از پیروان خود به دست می آورند؟ ما رهبران را در دوران تغییر سازمانی بررسی می کنیم و به جستجوی مکانیزم هایی می پردازیم که رفتارهای مشوقِ تغییر در رهبران را با عملکرد تیمی مرتبط می سازد. در یک مدل تعدیلی چندسطحی نشان می دهیم که رابطه غیر مستقیم بین رفتارهای مشوقِ تغییر و عملکرد تیمی به ترتیب از طریق ادراک پیروان از کاریزمای رهبر و تعهد پیروان به تغییر منتقل می شود. مطالعه ای بر روی 33 رهبر و 143 پیرو با استفاده ازمدل یابی چندسطحی معادلات ساختاری برای تحلیل روابط بالا به پایین بین رهبران و پیروان و روابط پایین به بالا بین پیروان و نتایج تیمی این مدل را به لحاظ تجربی تأیید می کند. نتایج نشان می دهد که وقتی رهبران تیم به رفتارهای مشوقِ تغییر دست می زنند به عنوان رهبران کاریزماتیک شناخته می شوند. این رفتارها عملکرد تیمی را از طریق کاریزمای ادراک شده از سوی پیروان مختلف و تعهد آن ها به تغییر تسهیل می کنند.

بدون دیدگاه