تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مطالعه چندسطحی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: کاریزما و تغییر سازمانی: مطالعه ای چندسطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی
عنوان انگلیسی: Charisma and organizational change: A multilevel study of perceived charisma, commitment to change and team performance
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4768 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 452.89Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی
مجله: فصلنامه رهبری
دانشگاه: دانشگاه هایدلبرگ، آلمان
کلمات کلیدی: کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر، عملکرد تیمی، تعدیل چندسطحی، رابطه پایین به بالا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت پاورقی: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مبانی نظری

1.2. رفتارهای مشوقِ تغییر در رهبر و کاریزمای ادراک شده رهبر

2.2. کاریزمای ادراک شده و تعهد پیروان به تغییر

2.3. تعهد پیروان به تغییر و عملکرد تیمی

4.2. تعدیل چندسطحی از طریق کاریزمای ادراک شده و تعهد به تغییر

3. روش ها

1.3. نمونه و رویه ها

2.3. معیارها

1.2.3. رفتارهای مشوقِ تغییر در رهبران

2.2.3. ادراک کاریزمای رهبر

3.2.3. تعهد به تغییر

4.2.3. عملکرد تیمی

5.2.3. کنترل ها

3.3. تحلیل

4. نتایج

1.4. آمار توصیفی

2.4. روایی افتراقی متغیرها

3.4. آزمون فرضیات

5. بحث

1.5. نتایج نظری

2.5. مسیرهای پژوهش و اقدام

3.5. نقاط قوت و محدودیت ها

4.5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

abstract

What makes people perceive a leader as charismatic, and how do team leaders obtain performance outcomes from their followers? We examine leaders in times of organizational change and investigate the mechanisms through which leaders' change-promoting behaviors are associated with team performance. In a multilevel mediation model, we propose that the indirect relationship between change-promoting behaviors and team performance is sequentially transmitted through followers' perceptions of charisma and followers' commitment to change. A study of 33 leaders and 142 followers provides empirical support for the model, using multilevel structural equation modeling to analyze top-down relationships between leaders and followers and bottom-up relationships between followers and team outcomes. Results suggest that team leaders are perceived as more charismatic when they engage in change-promoting behaviors. These behaviors facilitate team performance through individual followers' perceived charisma and commitment to change.

نمونه متن ترجمه

چکیده

چه عاملی باعث می شود تا افراد رهبر خود را کاریزماتیک بدانند و رهبران تیم چگونه نتایج عملکرد را از پیروان خود به دست می آورند؟ ما رهبران را در دوران تغییر سازمانی بررسی می کنیم و به جستجوی مکانیزم هایی می پردازیم که رفتارهای مشوقِ تغییر در رهبران را با عملکرد تیمی مرتبط می سازد. در یک مدل تعدیلی چندسطحی نشان می دهیم که رابطه غیر مستقیم بین رفتارهای مشوقِ تغییر و عملکرد تیمی به ترتیب از طریق ادراک پیروان از کاریزمای رهبر و تعهد پیروان به تغییر منتقل می شود. مطالعه ای بر روی 33 رهبر و 143 پیرو با استفاده ازمدل یابی چندسطحی معادلات ساختاری برای تحلیل روابط بالا به پایین بین رهبران و پیروان و روابط پایین به بالا بین پیروان و نتایج تیمی این مدل را به لحاظ تجربی تأیید می کند. نتایج نشان می دهد که وقتی رهبران تیم به رفتارهای مشوقِ تغییر دست می زنند به عنوان رهبران کاریزماتیک شناخته می شوند. این رفتارها عملکرد تیمی را از طریق کاریزمای ادراک شده از سوی پیروان مختلف و تعهد آن ها به تغییر تسهیل می کنند.