مقالات ترجمه شده رشته پاتولوژی یا آسیب شناسی دامپزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته پاتولوژی یا آسیب شناسی دامپزشکی
ترجمه مقاله ترومای سر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترومای سر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله سونوگرافی زانوی اسب: تکنیک های پیشرفته و ابتدایی - سایر

ترجمه مقاله سونوگرافی زانوی اسب: تکنیک های پیشرفته و ابتدایی - سایر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله کارسینوم تیمیک در ضمن تشکیل غضروف در سگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کارسینوم تیمیک در ضمن تشکیل غضروف در سگ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله آترزی مقعدی یک نقص مادرزادی

ترجمه مقاله آترزی مقعدی یک نقص مادرزادی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله ناهنجاری های مادرزادی متعدد در گوساله - نشریه Sage

ترجمه مقاله ناهنجاری های مادرزادی متعدد در گوساله - نشریه Sage

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله غلظت های هورمون تیرویید در گاوهای دریایی هندی محبوس و آزاد - نشریه Jeb

ترجمه مقاله غلظت های هورمون تیرویید در گاوهای دریایی هندی محبوس و آزاد - نشریه Jeb

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله حملات شدید در خوک های مبتلا به Taenia solium در تانزانیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حملات شدید در خوک های مبتلا به Taenia solium در تانزانیا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله شیوع پاستورلا مالتوسیدا در بین خوک های مزرعه در صربستان - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله شیوع پاستورلا مالتوسیدا در بین خوک های مزرعه در صربستان - نشریه Degruyter

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
دانلود ترجمه مقاله چارچوبی برای درک اثرات نویز بر حیات وحش

دانلود ترجمه مقاله چارچوبی برای درک اثرات نویز بر حیات وحش

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18