مقالات ترجمه شده رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
ترجمه مقاله رفتار سایش لغزشی کامپوزیت های اپوکسی شیشه‌ E / MWCNT - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار سایش لغزشی کامپوزیت های اپوکسی شیشه‌ E / MWCNT - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله سنتز و توانایی تشکیل آپاتیت آکرمانیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سنتز و توانایی تشکیل آپاتیت آکرمانیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله آلیاژ آنتروپی بالای CoCrFeNiMn تقویت شده از طریق پخش اکسید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آلیاژ آنتروپی بالای CoCrFeNiMn تقویت شده از طریق پخش اکسید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله خواص مکانیکی مواد ترمیمی دندانپزشکی - نشریه SciELO

ترجمه مقاله خواص مکانیکی مواد ترمیمی دندانپزشکی - نشریه SciELO

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12