مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیستم

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیستم
دانلود ترجمه مقاله تشخیص رویدادهای صوتی با رویکرد NMF مبتنی بر نمونه - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تشخیص رویدادهای صوتی با رویکرد NMF مبتنی بر نمونه - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله طراحی و برنامه ریزی مقدماتی رادار و مسیریابی ربات

دانلود ترجمه مقاله طراحی و برنامه ریزی مقدماتی رادار و مسیریابی ربات

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 45
دانلود ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در لیزر آبشار کوانتومی تراهرتز - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در لیزر آبشار کوانتومی تراهرتز - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22