مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مواد مرکب

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مواد مرکب
ترجمه مقاله توزیع تنش در ورقه های کامپوزیت سرامیکی کند دندانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توزیع تنش در ورقه های کامپوزیت سرامیکی کند دندانه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله فیبرهای نانوکامپوزیت پلی ایمید الکتروریسی شده - نشریه ACS

ترجمه مقاله فیبرهای نانوکامپوزیت پلی ایمید الکتروریسی شده - نشریه ACS

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله رفتار سایش لغزشی کامپوزیت های اپوکسی شیشه‌ E / MWCNT - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار سایش لغزشی کامپوزیت های اپوکسی شیشه‌ E / MWCNT - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ژئوفوم های پلی استایرنی منبسط شده در ساخت پیاده رو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ژئوفوم های پلی استایرنی منبسط شده در ساخت پیاده رو - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 31