مقالات ترجمه شده رشته مدیریت صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت صنعتی
دانلود ترجمه مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی

دانلود ترجمه مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی

  • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله مدیریت زنجیره عرضه (scm) - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله مدیریت زنجیره عرضه (scm) - مجله امرالد

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله توسعه و پیاده سازی یک فرایند تصمیم پراکنده - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه و پیاده سازی یک فرایند تصمیم پراکنده - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادغام داخلی و تعهد بر ادغام خارجی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادغام داخلی و تعهد بر ادغام خارجی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 38