مقالات ترجمه شده رشته متالورژی صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته متالورژی صنعتی
دانلود ترجمه مقاله ترسیم رفتار حرارتی بر مواد لاستیکی با شبیه سازی تغییر فاز

دانلود ترجمه مقاله ترسیم رفتار حرارتی بر مواد لاستیکی با شبیه سازی تغییر فاز

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله خودتشابهی ناقص و رشد ترک خستگی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله خودتشابهی ناقص و رشد ترک خستگی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله ساختار و خواص پریفرم تولیدی رینگ پیستون چدنی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله ساختار و خواص پریفرم تولیدی رینگ پیستون چدنی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله دریل کاری کامپوزیت کربن با مته وان شات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله دریل کاری کامپوزیت کربن با مته وان شات - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13