مقالات ترجمه شده رشته علوم سیاسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم سیاسی
ترجمه مقاله بررسی احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

ترجمه مقاله بررسی احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله آزمایش میدانی در یک نظام رسانه ای تازه آزاد شده - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله آزمایش میدانی در یک نظام رسانه ای تازه آزاد شده - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله مذاکرات تجاری بین المللی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مذاکرات تجاری بین المللی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18