مقالات ترجمه شده رشته شیلات

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیلات
ترجمه مقاله روش جدید برای کشف و طراحی محرک های رشد در سخت پوستان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله روش جدید برای کشف و طراحی محرک های رشد در سخت پوستان - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله استفاده از محرک های ایمنی در آبزی پروری لارو ماهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از محرک های ایمنی در آبزی پروری لارو ماهی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله آبزی پروری و امنیت غذایی در عراق

ترجمه مقاله آبزی پروری و امنیت غذایی در عراق

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله روش انتخاب ویژگی جدید در پردازش اطلاعات شیلات - نشریه IEEE

ترجمه مقاله روش انتخاب ویژگی جدید در پردازش اطلاعات شیلات - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله نقش لاکتوباسیلوز اسیدوفیل در ارزیابی کیفیت نیل تیلاپیای خنک شده

ترجمه مقاله نقش لاکتوباسیلوز اسیدوفیل در ارزیابی کیفیت نیل تیلاپیای خنک شده

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله خصوصیات رفتاری پاروپایان - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله خصوصیات رفتاری پاروپایان - مجله وایلی

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله شاخص ها و متریک های چشم انداز

دانلود ترجمه مقاله شاخص ها و متریک های چشم انداز

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله تغذیه و ایمنی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله تغذیه و ایمنی - مجله وایلی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله تغذیه و بهداشت ماهی های پرورشی - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله تغذیه و بهداشت ماهی های پرورشی - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 41
دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 37