مقالات ترجمه شده رشته رشد حرکتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته رشد حرکتی
ترجمه مقاله ویژگی های روان سنجی آزمون رشد حرکتی درشت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی های روان سنجی آزمون رشد حرکتی درشت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مدل دوم مجموعه ارزیابی حرکت در کودکان

ترجمه مقاله مدل دوم مجموعه ارزیابی حرکت در کودکان

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله رشد زبانی، حرکتی و شناختی کودکان بسیار زودرس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رشد زبانی، حرکتی و شناختی کودکان بسیار زودرس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 38
دانلود ترجمه مقاله اثرات تمرین استقامت بر مهارت های عملکرد حرکتی - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله اثرات تمرین استقامت بر مهارت های عملکرد حرکتی - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 18