مقالات ترجمه شده رشته تکنولوژی صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته تکنولوژی صنعتی
ترجمه مقاله مدلهای مکان یابی و جابجایی آمبولانس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلهای مکان یابی و جابجایی آمبولانس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله مالکیت معنوی برای ایجاد ارزش برای شرکت های نوپا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مالکیت معنوی برای ایجاد ارزش برای شرکت های نوپا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله به سوی یک مدل بلوغ قابلیت نوآوری دو سو توان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله به سوی یک مدل بلوغ قابلیت نوآوری دو سو توان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله نظریه سازمان و سیستم های تولید تکنولوژی گروهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نظریه سازمان و سیستم های تولید تکنولوژی گروهی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1982
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله اثرات چرخه مدیریت سیستم ها روی توسعه عملکرد محصول جدید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات چرخه مدیریت سیستم ها روی توسعه عملکرد محصول جدید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله ارائه محصولات جدید با فناوری بالا به بازار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارائه محصولات جدید با فناوری بالا به بازار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله پیاده سازی تولید ناب - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پیاده سازی تولید ناب - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله جنبه های نرم افزارهای یکپارچه CAD/CAM در فرآیندهای ساخت پیشرفته - نشریه IEEE

ترجمه مقاله جنبه های نرم افزارهای یکپارچه CAD/CAM در فرآیندهای ساخت پیشرفته - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله نسل ششم مدل نوآوری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نسل ششم مدل نوآوری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28