مقالات ترجمه شده رشته آیرودینامیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته آیرودینامیک
ترجمه مقاله مرور مدل آشفتگی اسپالارت آلماراس و تصحیحات آن

ترجمه مقاله مرور مدل آشفتگی اسپالارت آلماراس و تصحیحات آن

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل جریان در یک توربین توربوشارژر کوچک

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل جریان در یک توربین توربوشارژر کوچک

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله محاسبه جریان متلاطم ناپایدار در کمپرسور محوری - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله محاسبه جریان متلاطم ناپایدار در کمپرسور محوری - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19