مقالات ترجمه شده رشته آنالیز عددی

لیست مقالات ترجمه شده رشته آنالیز عددی
ترجمه مقاله روش جدیدی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی کاملا فازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش جدیدی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی کاملا فازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله تغییر جدیدی از روش تکراری نقطه ثابت برای حل معادلات غیر خطی - نشریه Scirp

ترجمه مقاله تغییر جدیدی از روش تکراری نقطه ثابت برای حل معادلات غیر خطی - نشریه Scirp

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 7