دانلود مقالات ترجمه شده مجله Wcee

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Wcee به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله ضریب رفتار در طراحی لرزه ‌ای قاب‌ های خمشی فولادی - نشریه Wcee

ترجمه مقاله ضریب رفتار در طراحی لرزه ‌ای قاب‌ های خمشی فولادی - نشریه Wcee

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بررسی ضریب رفتار در قاب های مهاربندی شده SMA - نشریه Wcee

ترجمه مقاله بررسی ضریب رفتار در قاب های مهاربندی شده SMA - نشریه Wcee

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله روش مدت دوام آزمایشی عملی برای ارزیابی لرزه ای سازه ها - نشریه Wcee

ترجمه مقاله روش مدت دوام آزمایشی عملی برای ارزیابی لرزه ای سازه ها - نشریه Wcee

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله طراحی لرز‌ه ای تونل پوشش و برش حمل و نقل سریع خط کانادا - نشریه Wcee

ترجمه مقاله طراحی لرز‌ه ای تونل پوشش و برش حمل و نقل سریع خط کانادا - نشریه Wcee

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11