دانلود مقالات ترجمه شده مجله Sciepub

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Sciepub به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله آینده نویدبخش در پزشکی با نانو ربات ها

ترجمه مقاله آینده نویدبخش در پزشکی با نانو ربات ها

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله راه حل جایگین برای برداشت کم هزینه آب باران

ترجمه مقاله راه حل جایگین برای برداشت کم هزینه آب باران

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله رویکرد حسابداری عملی برای دارایی های موروثی

دانلود ترجمه مقاله رویکرد حسابداری عملی برای دارایی های موروثی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 37