دانلود ترجمه مقاله رویکرد حسابداری عملی برای دارایی های موروثی

دانلود ترجمه مقاله رویکرد حسابداری عملی برای دارایی های موروثی
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
به سوی یک رویکرد حسابداری عملی برای دارایی های موروثی: مدل گزارشگری جایگزین برای شیوه های NPM
عنوان انگلیسی
Towards a Practical Accounting Approach for Heritage Assets: An Alternative Reporting Model for the NPM Practices
صفحات مقاله فارسی
37
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2014
نشریه
sciepub
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3021
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری دولتی، حسابداری مالی، حسابداری صنعتی و حسابرسی
مجله
ژورنال امور مالی و حسابداری
دانشگاه
دانشگاه آلمانی در قاهره
کلمات کلیدی
ترویج کسب و کار، دارایی های میراث فرهنگی، حسابداری تعهدی و روش حسابداری عملی
فهرست مطالب
چکیده
۱  مقدمه
۲  یک چارچوب نظری: روشهای مدیریت دولتی جدید و نظریه سهامداران
۳  مقالات مرتبط و شیوه های بین المللی
۴  روش حسابداری جاری برای دارایی های میراث

۴  ۱  آیا دارایی میراث، تعریف دارایی را برآورده می کند؟
۴  ۲  آیا دارایی میراث می تواند به عنوان یک طبقه جدا از داراییها، به جای یک رده جدا از املاک، امکانات و تجهیزات در نظر گرفته شود؟
۴  ۳  روشهای حسابداری جاری برای دارایی های میراث

۵  تحلیل نقادانه ایدئولوژی NPM و روش حسابداری جاری برای دارایی های میراث
۶  یک روش حسابداری عملی برای دارایی های میراث تحت حسابداری تعهدی

۶  ۱  رویکرد عملی
۶  ۱  ۱  رویکرد تطابق دارایی- بدهی
استهلاک و نقصها
کمک های مالی
۶  ۱  ۲  رویکرد عدم تطابق دارایی- بدهی

۷  نتیجه گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In the last 25 years, financial reporting of Heritage Assets has become a highly problematic issue for the public sector entities holding those assets. Based on the New Public Management (NPM) practices, these entities are required to report to stakeholders on a model disclosing the economic values for all assets under their control. Whilst there exists an extensive prior literature focused on how heritage assets might be accounted for and whether the heritage assets are sufficiently different to merit different treatment, there is little that addresses the reporting of Heritage Assets from an alternative, financial and non-financial perspective. The methodology used in the paper is critical analysis of relevant literature, including the promulgations of accounting standard-setting agencies and related organizations. The paper critically analyzes the doctrines and ideologies of the NPM model, challenging its assumptions that private sector financial reporting requirements based on GAAP are appropriate to account for heritage assets. Instead, the paper proposes APractical Reporting Model based on an alternative metric for the recognition and measurement of the heritage assets, centered on a framework that suggests a set of broad stakeholder-driven social, legal and cultural, rather than only economic values for reporting the Heritage Assets. The proposed practical accounting approach for heritage assets has been based on two sub-approaches: 1- AssetsLiabilities Matching Approach: Capitalize if the information on cost or value of heritage assets is available and heritage assets can be disposed, and hence they can be used to match the liabilities (Unrestricted Heritage Assets). According to this approach, heritage assets should be included in the statement of financial position and their revenues and costs should be included in the statement of financial performance. 2- Non- Assets-Liabilities Matching Approach: Not-Capitalize if the information on cost or value is not available or available but heritage assets cannot be disposed, and hence they cannot be used to match the liabilities (Restricted Heritage Assets). According to this approach, heritage assets should not be included in statement of financial position and should be treated as trust/agent assets. Therefore, each country should create a Trust/Agent Assets Statement where heritage assets stated in this statement in physical units not in financial values. So in order to account for the revenues and costs related to heritage assets, each county should create a Trust Fund (Agent Fund). This fund will include all the revenues and costs related to heritage assets in each country. The balance of the trust fund would be reported as either a liability or an asset in the balance sheet.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در 25 سال گذشته، گزارش های مالی از دارایی های میراث، یک مسئله بسیار مشکل ساز برای نهادهای بخش عمومی که دارای این دارایی ها می باشند، بوده است. بر اساس شیوه مدیریت دولتی جدید (NPM)، این نهادها ملزم به ارائه گزارش به سهامداران خود، بر مدل افشای ارزشهای اقتصادی برای همه داراییهای تحت کنترل خود هستند. روش استفاده شده در این مقاله، تجزیه و تحلیل انتقادی متون مرتبط، از جمله وضع حسابداری سازمان های استانداردگذاری و سازمان های مرتبط است. این مقاله انتقادی، به تحلیل اندیشه ها و ایدئولوژی مدل NPM می پردازد که، به منظور به چالش کشیدن مفروضات آن که برای بخش خصوصی، الزامات گزارش های مالی را بر اساس GAAP که برای محاسبه دارایی میراث مناسب هستند را فراهم می کند. در عوض، مقاله یک مدل گزارش دهی عملی، بر اساس معیارهای جایگزین برای بازشناسی و اندازه گیری دارایی های میراث، متمرکز بر یک چارچوب است که مجموعه ای از پیشنهادات گسترده سهامداران را با محور اجتماعی، حقوقی و فرهنگی، بجای ارزشهای اقتصادی برای گزارش دادن دارایی های میراث، نشان می دهد. روش حسابداری عملی پیشنهاد شده برای دارایی های میراث، براساسدر دو روش فرعی زیر است: 1- رویکرد تطبیق دارایی-بدهی: اگر اطلاعات در مورد هزینه و یا ارزش دارایی میراث در دسترس باشد و دارایی های میراث بتوانند دفع شوند، و از این رو بتوان آنها را برای مطابقت با تعهدات استفاده کرد (دارایی های میراث نامحدود)، بزرگنویسی می شوند. بر اساس این رویکرد، دارایی های میراث، باید در صورت وضعیت مالی آورده شده و درآمدها و هزینه های آنها باید در صورت عملکرد مالی گنجانده شود. 2- رویکرد تطبیق غیر دارایی-بدهی: اگر اطلاعات در مورد هزینه و یا ارزش در دسترس بوده و یا در دسترس نباشد، اما دارایی های میراث نتواند دفع شود، و از این رو آنها نتوانند برای مطابقت با تعهدات مورد استفاده قرار گیرند (دارایی میراث محدود)، بزرگنویسی نمی شوند. بر اساس این رویکرد، دارایی های میراث نباید در صورت وضعیت مالی گنجانده شوند و باید به عنوان دارایی های اعتماد / عامل بررسی شوند. بنابراین، هر کشور باید اظهارنامه امانی / عامل دارایی هایی را که در آن، دارایی های میراث در این بیانیه در واحد های فیزیکی در مقادیر مالی بیان شده اند را ایجاد کنند. بنابراین به منظور محاسبه درآمدها و هزینه های مربوط به دارایی های میراث، هر استان باید یک صندوق مالی را ایجاد کند. این صندوق، تمام درآمدها و هزینه های مربوط به دارایی های میراث را در هر کشور دارد. تعادل صندوق مالی، یا به صورت یک بدهی یا بصورت یک دارایی در ترازنامه گزارش شده است.

بدون دیدگاه