دانلود مقالات ترجمه شده مجله HRmars

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله HRmars به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله رابطه بین شخصیت و عملکرد داوران فوتبال - نشریه HRmars

ترجمه مقاله رابطه بین شخصیت و عملکرد داوران فوتبال - نشریه HRmars

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله عوامل موثر بر قضاوت داوران فوتبال - نشریه HRmars

ترجمه مقاله عوامل موثر بر قضاوت داوران فوتبال - نشریه HRmars

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10