دانلود مقالات ترجمه شده مجله ASTM

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله ASTM به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله کنترل فضای حالت بهینه در موتور توربین گازی - نشریه ASTM

ترجمه مقاله کنترل فضای حالت بهینه در موتور توربین گازی - نشریه ASTM

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله روش آزمایش استاندارد برای محتوای سلول باز پلاستیک سلولی سخت - نشریه ASTM

ترجمه مقاله روش آزمایش استاندارد برای محتوای سلول باز پلاستیک سلولی سخت - نشریه ASTM

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله روش استاندارد تست برای لاستیک های کائوچو والکانیزه شده - نشریه ASTM

ترجمه مقاله روش استاندارد تست برای لاستیک های کائوچو والکانیزه شده - نشریه ASTM

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله روش آزمایش استاندارد برای رسانایی الکتریکی حجمی بتن سفت شده - نشریه ASTM

ترجمه مقاله روش آزمایش استاندارد برای رسانایی الکتریکی حجمی بتن سفت شده - نشریه ASTM

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11