ترجمه مقاله تاثیرات تجارب نام تجاری بر وفاداری به نام تجاری - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تاثیرات تجارب نام تجاری بر وفاداری به نام تجاری - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیرات تجارب نام تجاری بر وفاداری به نام تجاری: عوامل واسطه و میانجی علاقه و اعتماد به نام تجاری
عنوان انگلیسی
The impacts of brand experiences on brand loyalty: mediators of brand love and trust
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
29
سال انتشار
2017
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F687
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
بازاریابی و مدیریت بازرگانی
مجله
تصمیم گیری مدیریت - Management Decision
کلمات کلیدی
تجربه نام تجاری، علاقه به نام تجاری، اعتماد به نام تجاری، وفاداری به نام تجاری، مدل بازخورد نام تجاری، مربع حداقل نسبی، تلفن همراه
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- مرور بر ادبیات
1-2 مدل بازخورد نام تجاری
2-2 تجربه نام تجاری
3-2 عوامل میانجی: علاقه و وفاداری به نام تجاری
4-2 وفاداری به نام تجاری
5-2 شناخت نام تجاری
3- مدل تحقیق و شکل گیری فرضیه ها
1-3 تجربه نام تجاری و تاثیرات آن
2-3 روابط میان علاقه، اعتماد و وفاداری به نام تجاری
3-3 تاثیر میانجی علاقه و اعتماد به نام تجاری
4- روش شناسی
1-4 جمع آوری داده ها
2-4 مقیاس های سنجش
3-4 تحلیل داده ها
5-نتایج
1-5 مدل اندازه گیری
2-5 مدل ساختاری
1-2-5 تاثیرات عمده
2-2-5 تاثیرات میانجی علاقه و اعتماد به نام تجاری
3-2-5 تاثیرات میانجی شناخت نام تجاری
6- بحث
1-6 مفاهیم نظری
2-6 مفاهیم مدیریتی
3-6 محدودیت ها و تحقیقات بیشتر
7- نتایج
قدردانی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose— 1).Prior studies on brand relationships tend to overlook the mediator(s) between the relationships between brand experience and brand loyalty. Hence, the main purpose of this paper is to examine these mediating roles of brand love and brand trust on the brand experience and brand loyalty relationships. 2).While the literature does not examine the distinct dimensions of brand experience and brand loyalty, this study fills up this gap and examines their detailed dimensions and effects on brand loyalty. Methodology— A total of 237 valid questionnaires on mobile phone brands were collected from respondents aged between 18 and 30, and analyzed using the partial least squares (PLS) method. Findings— 1).Sensory experience is the major driver of brand love. 2).Sensory experience mainly drives customers’ brand trust, while intellectual experience has no effects on brand trust. 3).Brand love is the main mechanism in developing customers’ behavioral loyalty, so does brand trust in shaping their attitudinal loyalty. 4).Brand love and brand trust have the mediating effects on the relationships between brand experience and brand loyalty. Originality/Value— 1).It demonstrates two mediating roles of brand love and brand trust in the brand experience and brand loyalty relationships, and thus deepens the understanding of the processes in shaping customers’ brand loyalty. 2).It departs from the prior works and examines the distinct dimensions of brand experience and brand loyalty, and thus presents a more detailed examination on these two constructs and their effects, than prior studies. 3).It demonstrates the validities of the brand resonance model, the C-A-B and A-C-B models, key mediating variable (KMV) model, particularly in mobile phone industry.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف- 1.مطالعات قبلی روابط نام تجاری عوامل واسطه بین روابط میان تجربه نام تجاری و وفاداری به نام تجاری را نادیده گرفته اند. لذا هدف اصلی این مقاله بررسی نقش های میانجی علاقه و اعتماد به نام تجاری یا تجربه نام تجاری و روابط وفاداری به نام تجاری است. 2- در حالی که نوشته ها و ادبیات به بررسی ابعاد متمایز تجربه نام تجاری و وفاداری به آن نمی پردازند، این مقاله چنین شکافی را پر نموده و به بررسی ابعاد مفصل آن و تاثیرات بر وفاداری به نام تجاری می پردازد.
روش شناختی- مجموع 237 پرسشنامه معتبر درباره نام های تجاری تلفن همراه از بین پاسخ دهندگان رده سنی 18 و30 جمع آوری گردید و با استفاده از روش مربع حداقل نسبی تحلیل گردید.
یافته ها- 1- تجربه حسی عامل اصلی علاقه به نام تجاری محسوب می گردد. 2- تجربه حسی به طور عمده عامل اعتماد مشتری به نام تجاری بوده در حالی که تجربی عقلانی تاثیری بر اعتماد به نام تجاری ندارد. 3- علاقه به نام تجاری مکانیسم عمده ای در شکل گیری وفاداری رفتاری مشتریان و لذا اعتماد به نام تجاری در شکل دهی به مفاداری طرز تلقی به شمار می رود. 4- علاقه به نام تجاری و اعتماد به آن تاثیرات میانجی بر روابط بین تجربه نام تجاری و وفاداری به آن دارد.
تازگی-ارزش- 1-این مقاله دو نقش میانجی علاقه و اعتماد به نام تجاری در قالب روابط تجربه نام تجاری و وفاداری به نام تجاری نشان داده و لذا درک فرایند ها را در شکل دادن به وفاداری مشتریان به نام تجاری گسترش می دهد. 2- آن از آثار قبلی متمایز بوده و به بررسی ابعاد متمایز تجربه و وفاداری نام تجاری می پردازد و لذا بررسی مفصل این دو ساختار و تاثیر آنها نسبت به مطالعات قبلی فراهم می سازد. 3- آن اعتبار مدل بازخورد نام تجاری، مدل درک-علاقه مندی-رفتار و مدل ای-سی-بی را نشان داده که مدل متغییر میانجی اصلی به ویژه در صنعت تلفن همراه به شمار می رود.

بدون دیدگاه