ترجمه مقاله ارزیابی پتانسیل ساختار زمین و الگوی مکانی آن در چین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی پتانسیل ساختار زمین و الگوی مکانی آن در چین - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی پتانسیل ساختار زمین و الگوی مکانی آن در چین
عنوان انگلیسی
Assessing construction land potential and its spatial pattern in China
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
رفرنس
دارد ✓
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1210
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
عمران و جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله
جغرافیا و برنامه ریزی شهری و مدیریت ساخت
مجله
چشم انداز و برنامه ریزی شهری - Landscape and Urban Planning
دانشگاه
موسسه مطالعات جغرافیایی و منابع طبیعی، آکادمی علوم چینی، چین
کلمات کلیدی
زمین ساخت و ساز ، پتانسیل، طرح فضایی، شهرسازی، صنعتی شدگی، چین، الگوی مکانی
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.07.013
فهرست مطالب
چکیده
1 مقدمه
2 روش تحقیق
2-1 تعریف پتانسیل ساختار زمین
2-2 شاخص ها (پارامترها) و عوامل اصلی
2-3 فرمول محاسباتی (ریاضی)
2-4 منابع اطلاعات
2-5 فرایند محاسبه
3 نتایج
3-1 نتایج در سطح استانی
3-2 کمیت/ مقدار و الگوی مکانی زمین ساخت و ساز موجود
3-3 کمیت / مقدار و الگوی مکانی پتانسیل زمین ساخت و ساز
3-4 کمیت و الگوی مکانی سرانه ی پتانسیل ساخت وساز زمین
4 مباحثه
4-1 کاربرد پتانسیل ساخت وساززمین درچین
4-2 ملاحظات آتی
5 نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The assessment of construction land potential is a key foundation in the processes of future urbanization, development, and industrialization. Given its background of land resources scarcity, there is a critical need to precisely evaluate land resources in China, especially its construction land potential. This paper determines the thresholds of factors based on references in different fields, defines the arithmetic formulae according to the logical relations of the factors, extracts data from the maps, and calculates the results. This assessment uses GIS spatial analysis techniques, Digital Elevation Models (DEMs), TM remote sensing land use map, administrative maps at the county level, and land use investigation data to derive the spatial pattern of construction land potential of China for 2008. The results show that: (1) construction land potential in China amounts to 283,400 km2, which accounts for 2.99% of total land area and 0.021 ha/person; and (2) the spatial distribution of supply and demand of construction land potential currently is unbalanced, with areas such as Central China, East China, and metropolitan regions having low potential but high demand, while areas such as the northern part of China having high potential but low demand. It is suggested here that construction land potential could be seen as a key integrative indicator of the land carrying capacity of various regions for future population aggregation, industrialization and urbanization development. The assessment of construction land potential would be significant to diagnosing land resources and making sound development strategies in order to achieve regional sustainable development.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ارزیابی پتانسیل ساخت وساز زمین یک اصل اساسی در فرایندهای شهرسازی، توسعه و صنعتی سازی درآینده می باشد. نیاز مبرمی به ارزیابی دقیق ذخایر/ منابع زمین در چین، به خصوص پتانسیل ساخت وساز زمین در چین با توجه به سابقه ی کمبود منابع در چین، می باشد. این مقاله عوامل موثر را براساس مراجعاتی در زمینه های مختلف، تعریف هایی از فرمول محاسباتی/ ریاضی بر طبق روابط منطقی عوامل، استخراج اطلاعات از نقشه ها، و محاسبه ی نتایج نشان می دهد. در این ارزیابی از روش های تجزیه وتحلیل مکانی GIS، مدل های ارتفاع دیجیتال(DEMs)، نقشه های سنجش کاربری زمین ازراه دور (TM)، نقشه های اداری در سطح شهرستان ها واطلاعات بررسی کاربری زمین برای اقتباس الگوی مکانی پتانسیل زمین ساخت وساز در چین در سال 2008، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که: (1) پتانسیل زمین ساخت وسازدر چین بالغ بر 283400 کیلومتر مربع است که این مقدار بیانگر 2.99% کل مساحت زمین و0.021ha بر شخص است و(2) توزیع مکتنی عرضه وتقاضای پتانسیل ساخت وساززمین اخیرا نامتوازن است؛ مناطقی مثل چین مرکزی، شرق چین، وشهرهای مهم وعمده دارای پتانسیل پایین اما تقاضای زیاد هستند در حالی که مناطقی چون بخش شمالی چین پتانسیل بال و تقاضای کمی دارند. در این مقاله پیشنهاد شده است که پتانسیل ساخت و ساز زمین را می توان به عنوان شاخص اصلی ویکپارچه در رابطه با توان حمل زمین در مناطق مختلف تراکم جمعیت،توسعه یا صنعتی سازی و شهرسازی درآینده در نظرگرفت. ارزیابی پتانسیل ساخت و ساز زمین برای تشخیص ذخایر زمین وایحاد راهبردهای صحیح توسعه به منظور دستیابی به توسعه ی پایدار منطقه ای دارای اهمیت است.

بدون دیدگاه