ترجمه مقاله تعیین فعالیت ضدباکتری زردچوبه در مقابل مسمومیت غذایی انتخابی در اثر باکتری

ترجمه مقاله تعیین فعالیت ضدباکتری زردچوبه در مقابل مسمومیت غذایی انتخابی در اثر باکتری
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تعیین فعالیت ضدباکتری زردچوبه در مقابل مسمومیت غذایی انتخابی در اثر باکتری
عنوان انگلیسی
Determination of antibacterial activity of Curcuma longa against selected food poisoning causing bacteria
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5686
رشته های مرتبط با این مقاله
بیوتکنولوژی، زیست شناسی، پزشکی و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بیوتکنولوژی میکروبی، علوم تغذیه، علوم گیاهی، میکروبیولوژی و گیاهان دارویی
دانشگاه
دانشکده علوم و بیوتکنولوژی، دانشگاه سلانگور، مالزی
کلمات کلیدی
فعالیت ضدباکتری، زردچوبه، روش انتشار دیسک، MIC
فهرست مطالب
چکیده مطالب
مقدمه
مواد و روشها
مواد گیاهی
تهیه عصاره گیاهی
تهیه محیط کشت
تهیه دیسک
حداقل تراکم بازدارند (MIC)
نتایج و بحث و بررسی
آزمایش آنتی باکتری
حداقل تراکم بازدارنده (MIC)
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Plant derived medicine or herbs have made a huge contribution to human health. Curcuma longa was significantly proven to have antifungal and antiviral effects. In the present study, antibacterial activity Curcuma longa was investigated against selected bacteria by using disk diffusion method. Two types of solvent extraction were prepared, methanol and chloroform extraction. For the antibacterial screening, the extracts were tested against four selected bacteria; Staphylococcus aereus, Listeria monocytogenes, Salmonella spp and Shigella spp at 100% concentration. This is followed by Minimum Inhibitory Concentration (MIC) test at 25%, 50% and 100% to identify the lowest concentration which can inhibit the bacteria. The result showed that both extractions had antibacterial potential against both the gram negative bacteria and both gram positive bacteria. Thus, it is suggested that Curcuma longa leaves extracts has a potential to kill gram positive and gram negative pathogenic bacteria

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده مطالب
پزشکی گیاهی یا داروگیاهی کمک بزرگی به سلامت بشر کرده اند. اثر قابل توجه ضدقارچی و آنتی ویروسی Curcuma longa به تایید رسیده است. در مطالعه حاضر فعالیت ضدباکتری Curcuma longa در مقابل باکتریهای انتخابی با استفاده از روش انتشار دیسک بررسی شد. دو نوع استخراج به کمک حلال یعنی استخراج متانولی و کلروفرم تهیه شد. جهت کنترل آنتی باکتری، عصاره ها در مقابل چهار باکتری انتخابی بررسی شدند؛ Staphylococcus aereus، Listeria monocytogenes، Salmonella spp و Shigella spp در تراکم 100%. بعد از آن آزمایش حداقل تراکم بازدارنده (MIC) در تراکمهای 25%، 50% و 100% برای تعیین پایین ترین تراکم که قادر به مهار باکتری است، انجام شد. نتیجه نشان داد هر دو استخراج عصاره دارای پتانسیل ضدباکتری در مقابل باکتری گرم منفی و گرم مثبت است. بنابراین تایید شد که عصاره برگهای Curcuma longa دارای پتانسیلی برای کشتن باکتری بیماری زای گرم منفی و گرم مثبت می باشد.