ترجمه مقاله غشای کوپلیمری جدید ضد رسوب PVDF-g-THFMA ساخته شده توسط پلیمریزاسیون رادیکالی غیرفعال شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله غشای کوپلیمری جدید ضد رسوب PVDF-g-THFMA ساخته شده توسط پلیمریزاسیون رادیکالی غیرفعال شده - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
غشای کوپلیمری جدید ضد رسوب PVDF-g-THFMA ساخته شده توسط پلیمریزاسیون رادیکالی غیرفعال شده برگشت پذیر القا شده نوری با Cu (II)
عنوان انگلیسی
Novel anti-fouling PVDF-g-THFMA copolymer membrane fabricated via photoinduced Cu(II)-mediated reversible deactivation radical polymerization
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
28
سال انتشار
2018
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
3.850 در سال 2018
شاخص H_index مجله
236 در سال 2019
شاخص SJR مجله
1.039 در سال 2018
شناسه ISSN مجله
0032-3861
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2018
کد محصول
F1622
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
ضمیمه
ندارد
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی، شیمی کاربردی و شیمی پلیمر
مجله
پلیمر - Polymer
دانشگاه
آزمایشگاه مهندسی شیمی مواد گرا، کالج مهندسی شیمی، دانشگاه فناوری نانجینگ، چین
کلمات کلیدی
غشای پلی (وینیلیدین فلوراید)، پلی (وینیلیدین فلوراید)متصل شده به تتراهیدروفورفوریل متاکریلات، پلیمرازیسیون رادیکالی غیرفعال شده برگشت پذیر القا شده نوری (Cu (II، تغییر آب دوستی، خواص ضد رسوب
کلمات کلیدی انگلیسی
Poly(vinylidene fluoride) membrane - Poly(vinylidene fluoride) grafted with tetrahydrofurfuryl methacrylate - Photoinduced Cu(II)-mediated reversible deactivation radical polymerization - Hydrophilic modification - Anti-fouling property
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.polymer.2018.10.019
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. تجربی
2.1. مواد
2.2. سنتز و خالص سازی PVDF-g-THFMA
2.3. شناسایی کوپلیمر PVDF-g-THFMA
2.4. آماده سازی غشا
2.5. شناسایی غشاها
3. نتایج و بحث
3.1. شناسایی NMR
3.2. تحلیل FTIR
3.3. مشخصه یابی غشا
4 .نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this study, we fabricated a novel anti-fouling poly(vinylidene fluoride) (PVDF) membrane using a novel amphiphilic copolymer of PVDF grafted with tetrahydrofurfuryl methacrylate (PVDF-g-THFMA). This copolymer was synthesized via photoinduced Cu(II)-mediated reversible deactivation radical polymerization. The amphiphilic copolymer was characterized by 1H nuclear magnetic resonance and Fourier transform infrared spectroscopy. The morphology of the copolymer was examined using scanning electron microscopy. The permeability and hydrophilicity of the membranes were evaluated on the basis of their pure water flux and dynamic contact angles, respectively. The anti-fouling property of the membranes was evaluated by carrying out filtration using a bovine serum albumin (BSA) solution. The PVDF-g-THFMA copolymer membranes showed a pure flux of up to 293.9 L m−2 h−1 bar−1 and a molecular weight cut off of 39.5 kDa. After the filtration of the BSA solution, the PVDF-g-THFMA copolymer membrane was washed with deionized water and the recovery ratio of the pure water flux reached a value of 89.1%. The modified membrane showed good filtration performance and anti-fouling property.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مطالعه، با استفاده از کوپلیمر دو محیط دوست جدید PVDF متصل شده به تتراهیدروفورفوریل متاکریلات (PVDF-g-THFMA)، یک غشای پلی (وینیلیدین فلورید) (PVDF) ضد رسوب جدید ساختیم. این کوپلیمر توسط پلیمریزاسیون رادیکالی غیر فعال شده ی برگشت پذیر القا شده ی نوری Cu(II) سنتنز شد. کوپلیمر دو محیط دوست توسط تشدید مغناطیسی هسته H و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه شناسایی شد. ریخت شناسی کوپلیمر با استفاده از میکروسوپ روبش الکترونی بررسی شد. نفوذ پذیری و آب دوستی غشاها به ترتیب بر اساس شار آب خالص و زاویه تماس پویا ارزیابی شد. خواص ضدرسوب غشاها توسط اجرای فیلتراسیون با استفاده از محلول سرم آلبومین گاوی (BSA) ارزیابی شد. غشاهای کوپلیمر PVDF-g-THFMA شار خالص تا 293.9 و برش وزن مولکولی 39.5 kDa را نشان دادند. بعد از فیلتراسیون محلول BSA، غشاهای کوپلیمر PVDF-g-THFMA با آب یون زدایی شده شسته شد و نسبت بازیابی شده ی شار آب خالص به مقدار 89.1% رسید. غشای اصلاح شده عملکرد فیلتراسیون و خواص ضدرسوب خوبی را نشان دادند.

بدون دیدگاه